tisdag 8 mars 2016

Har du ett barn som missbrukar? Det finns hjälp!

Som förälder till en person med alkohol- eller drogberoende kan det vara väldigt svårt att söka hjälp, och beroendet är för personen själv ofta en livslång kamp. Men det finns sätt som du kan hjälpa ditt barn som ännu så länge är väldigt nytt i Sverige. CRAFT  har funnits i över 35 år i USA, men det har tagit lång tid för CRAFT att sprida sig till Sverige. Programmet, som enligt forskning har visat sig vara en metod som verkligen hjälper, rekommenderas av Socialstyrelsen som stöd till anhöriga till personer med missbruk.


Maria är en av alla de föräldrar som har deltagit i CRAFT-programmet. Hon har en 19-årig son som missbrukar narkotika. Innan kursen så berättade hon om hur deras samtal ofta ledde till stora bråk och ändlösa konflikter. Hon kände sig utnyttjad, och hennes vardag var en ständig kamp för att på något sätt få kontakt med sonen. Men efter CRAFT-kursen så blev deras liv tillsammans förändrat. Hon förklarar hur hon nu kan berätta för sin son om sina känslor och om hur hon upplever situationen, och att de kan ha lugna dialoger, utan att han går in i försvar. 
     
"Jag lägger inte skuld på saker som går fel, och jag har lärt mig att berömma positiva handlingar. Jag lyckas tala om hur mycket jag tycker om honom när han är på ett visst sätt. Men jag låter mig inte manipuleras eller skuldbeläggas", säger hon, och hon förklarar hur livsglädjen sakta har börjat komma tillbaka. 
      Samtidigt så har sonen börjat prata mer om hur han mår och om missbruket, det leder också till en ärligare kommunikation mellan Maria och sonen. ,


CRAFT-behandlingen är enkel att komma igång med; du bokar in en tid med en terapeut som är utbildad inom CRAFT. Ni kommer, under antingen den allra första sessionen eller de första sessionerna, att lägga upp en plan för målen med samtalen. Den här sortens terapi är utvecklad för att vara verksam även efter behandlingen är över. Det innebär att det är många hemläxor för att träna i vardagen och utveckla nya strategier som kan vara till hjälp långsiktigt. Vanligast är att programmet pågår under cirka 12 sessioner, men det kan även vara en helgkurs, det är upp till personen själv att välja vad som passar bäst!

Maria gick kursen över en helg, och under denna korta tid så märkte hon av en markant skillnad i hennes välmående. 


47-årige Johan är, precis som Maria, förälder till ett barn med beroendeproblematik. Hans dotter är nu 21 år, men det var redan då hon var i 16-årsåldern som han började märka av hennes alkoholmissbruk. Som ensamstående förälder så levde han i en mardröm av sömnlösa nätter, oro, hopplöshet och ständiga bråk. Han sökte förgäves efter hjälp, och då dottern hade fyllt 20 år så fann han CRAFT. Han bestämde sig för att gå kursen som sista utväg. Skillnaden i hans eget, men även dotterns liv är enormt i jämförelse med innan terapin. Under sessionerna så fick han verktyg till att hantera en stor del av den ångest och oro som han hade.  
      "Jag slutade gå in i diskussioner då det var hett i luften. Och på så sätt fokusera på när det var lugnt. Det har sparat en massa energi, och jag har insett att min dotter måste få chansen att själv lära sig att 'ordna' saker".
Johan berättar hur han efter kursen lärde sig att tänka i helt andra banor. Han blev säkrare och lugnare i de argument som kunde uppstå. Bråken blev till samtal. Samtidigt så insåg han att han var tvungen att leva sitt liv på sina egna villkor och att hans egen hälsa också var viktig.


Det kan vara mycket svårt och smärtsamt att vara nära anhörig till någon som lider av missbruksproblematik. Och det blir ännu svårare då denne vägrar att söka behandling. Men när du tror att allt hopp är borta; ge inte upp. Det finns hjälp att få.  
  
Till Johans stora lycka så har hans dotter nyligen gått in i behandling för sitt missbruk. Han är medveten om att vägen kan vara krokig, och risken för återfall stor. Men i nuläget fokuserar han på att vara ett positivt stöd för henne då hon har gjort ett sådant positivt val att satsa på behandling och ett annat liv.  

Den 16-17 april så kommer jag hålla en CRAFT-kurs i Stockholm, och jag önskar alla varmt välkomna! Läs mer och anmäl dig här: (länk?). 
  
Jag erbjuder även individuella samtal via telefon eller träffar! Läs mer om vilken hjälp jag erbjuder på www.carinabang.se

Har du några frågor eller funderingar? 
Maila mig på: info@carinabang.se. 

Ta hand om er! 

Inga kommentarer: