lördag 7 januari 2017

Någonting att tänka på?

Det finns många delade meningar då det kommer till medicinsk behandling av drog- och läkemedelsberoende. Frågan som många ställer sig är: ska man byta ut en drog mot en annan med målet att bli av med beroendet? Den är inte lätt att svara på. Främst diskussionen om användningen av buprenorfin har länge varit i fokus. Buprenorfin är ett starkt beroendeframkallande och narkotikaklassat medel, vilket bland annat används för behandling av opioidberoende. 

Jag fann nedanstående artikel skriven av Jake Nichols om medicinsk behandling, främst buprenorfin, intressant. Nichols är i grunden apotekare som själv har lidit av opioidberoende men är nu drogfri, ett resultat av bland annat terapi, gruppsamtal och 12-stegsprogram, men även buprenorfin.Trots hans relativt positiva syn på den medicinska behandlingens fördelar så förespråkar han behovet av mer forskning och en översikt över vad för slags restriktioner som bör finnas och hur behandlingsmetoden bör gå till. 

HÄR kan du läsa Jake Nichols artikel om medicinska behandlingar av beroende och buprenorfin.

Inga kommentarer: