måndag 6 mars 2017

6 saker vi kan lära oss av lyckliga människor

Lycka är ett vagt ord. Vad det egentligen står för och betyder har människan frågat sig i evigheter. Och egentligen är det omöjligt att veta, för lycka är flytande.  

Men innerst inne så måste vi väl ha en viss aning, trots allt? Ingen blandar ju ihop den typ av lycka man får av att äta en kall mjukglass en kokhet sommardag med lyckan man får av att för första gången se in i sitt nyfödda barns ögon. Att få ett barn är ren lycka för många. Ändå kan jag väl säga att jag kände mig lycklig då jag njöt av den där glassen, eller hur? Så vad är egentligen lycka? Kan vi på något sätt ta till oss den? Kan vi lära oss av andra, de som säger sig ha fångat den så kallade lyckan?

Det har gjorts studier på personer som ansett sig själva som mycket lyckliga och resultaten visar att många av de ”lyckliga” personerna hade vissa drag som nästan var identiska med varandra. Vad som är intressant är att grunden till deras livskvalité varken var pengar, karriär, ålder, kön, etnicitet eller intelligens. Vad var det då som var den främsta anledningen till deras välmående och vad kan vi lära oss av resultatet? 
 


1. Starka sociala band 

Detta har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för välmående hos undersökningsgrupperna. I en empirisk studie där 1 600 studenter från Harvarduniversitetet medverkade visade det sig att socialt stöd var en mycket större förutsättning för lycka än någon annan faktor. Poängen är simpel, ju mer socialt stöd du har, desto gladare är du. Om du ska välja en enda sak att göra just idag för att må bättre, umgås med de du tycker om, litar på och gör dig glad! Det finns fler studier gjorda på äldre människor där det har visats att vad majoriteten av de tillfrågade ångrade allra mest med sina liv var att de inte hade spenderat tillräckligt med tid med de som stod dem närmast. 


2. Gör mer, inte mindre


Nyligen publicerad forskning visar att de lyckligaste människorna är de som har saker att göra, men inte känner sig stressade. Det handlar om att fylla vardagen – för mycket ”dötid” kan få oss att må dåligt. Tristess kan i många fall leda till nedstämdhet och i värsta fall depression. Det handlar inte om att du ska jobba mer. I stället ska du använda dig av dina ”signaturstyrkor”! Signaturstyrkor är sådana egenskaper du är begåvad på – vilka därav får dig känna dig stolt och glad. Skriva? Måla? Rita? Räkna? Sporta? Lyssna? Sjunga? Bygga? Mecka? Laga mat? Plantera? Leta fram dina signaturstyrkor och använd dem på ett nytt sätt varje dag i en vecka och se hur du mår. Denna teknik applicerades i en studie och de 557 försökspersonerna visade sig vid veckans slut vara betydligt gladare och mindre nedstämda än kontrollgruppen. Så, ju mer du använder din signaturstyrkor i det dagliga livet, desto gladare blir du. 


3. Stanna inte kvar på ett jobb där du inte trivs 

Befinner du dig i en arbetssituation där du verkligen vantrivs? Kanske känner du till och med att du hatar ditt jobb? Många får ont i magen av bara tanken att gå till jobbet. ”Åh nej, imorgon är det måndag igen”. Så ska man inte behöva känna. Mångas arbetssituation resulterar i utmattning, depression och sjukskrivning. Långt ifrån en lycklig situation, med andra ord. Många äldre vittnar om att det största misstaget de gjorde i livet var att slösa bort nästan all sin tid på ett jobb som de avskydde. Det handlar trots allt om en stor del av din vakna tid. Har du möjligheten att ta dig ut? Söka något nytt? Tveka inte, vänta inte, gör det nu! 4. Planera din lycka 

Det är ironiskt att vi värdesätter lycka så mycket men ofta behandlar den som en slumpmässig ”magi” som bara råkar komma över oss. Att passivt vänta på lycka är ett misslyckande i sig. Hur konstigt det än låter så behöver lycka regelbunden omsorg och planering.

Hur då? Gör ett schema över de saker som gör dig lycklig. Det är ofta en stor skillnad på hur människor säger att de vill tillbringa sin tid och hur de faktiskt gör detta. Det är lätt att ha en bild över hur man vill att ens liv ska vara, vilka man vill umgås med eller vilka projekt man vill starta. Svårare är det att leva upp till denna bild och fullfölja planerna. Så, när du har identifierat vad som ”gör dig lycklig”, exempelvis de aktiviteter och personer som du vill spendera mer tid, schemalägg din tid utefter detta. Skriv in det i din kalender, bokstavligt talat. När du sätter något på print tillsammans med all din andra planering så är det mer sannolikt att du faktiskt utför det, delvis på grund av att du nu inte längre behöver göra ett aktivt beslut – det finns ju faktiskt redan i din kalender.

Vänta inte på lyckan. Låt den inte komma till dig, hämta den själv. Vägra lämna den åt slumpen. 5. Känslan av lycka är inte allt 

Vi behöver glada känslor, men vi behöver också mening i våra liv. Forskning visar att den långvariga känslan av mening är det som spelar störst roll i människors totala och ihållande lycka, ett så kallat lyckligt liv.

Meningsfullhet är kopplat till att göra saker som uttrycker och återspeglar ens själv, och i synnerhet då man gör positiva saker för andra. Exempelvis så kan pengaspenderande ge en kortvarig känsla av lycka, medan att hantera pengar med varsamhet eller att ge bort en betydelsefull gåva mer är kopplat till meningsfullhet.

 
Det är skillnad på att vara ögonblickligen lycklig och att vara lycklig över sitt liv. Lycka i nuet är inte allt. 


6. Ge - Men inte så att det gör ont 

Som nämnt ovan så blir vi generellt gladare av att ge än att ta emot. Det kan för många skapa en ”återkopplingsslinga” av lycka i livet. Att hjälpa andra med att nå sina mål kan skänka dig glädje. Att göra bra saker för någon annan idag kan leda till att du känner dig lycklig resten av veckan. Men kom ihåg, ge inte för mycket och ge inte bara för givandets skull. Att vara en martyr fungerar inte i längden och din hälsa och andra områden i ditt liv kommer till slut påverkas negativt.


Forskning visar att människor som på jobbet ägnar sin tid åt osjälviskt givande genom att exempelvis alltid hjälpa andra, jobba över, stå alla till lags och alltid finnas där ofta blir överbelastade och stressade, samt upplever konflikter mellan arbete och familj. Detta har även visat sig i kärleksförhållanden där den ena parten har misslyckats att upprätthålla en jämvikt mellan sina egna behov och den andres behov.

Det är viktigt att finna en jämn balans mellan att ge och ta. Du kan inte hela tiden vara den som tar emot men inte heller alltid vara den som hjälper, giver och finns där. Ett bra recept till lycka och meningsfullhet är att värna om de hälsosamma, jämlika relationerna där alla de inblandade värnar om varandra med lika villkor!Kom ihåg – vi skapar vår egen lycka!    

Ta hand om er!


Inga kommentarer: