fredag 10 mars 2017

Sunda gränser i relationer med beroendeproblematik

En gemensam faktor hos anhöriga till personer med någon slags beroendeproblematik är oförmågan att ställa klara, tydliga och så kallade ”sunda” gränser. På grund av den känslomässiga berg-och-dal-banan som man upplever eller har upplevt i relationen kan det vara svårt att vara bestämd nog att sätta tydliga gränser. Det kan handla om att man är rädd för att bli avvisad och ogillad och det är vanligt att man tillåter andra att riva gränserna som man väl har satt upp. Sunda gränser innebär att du endast tar ansvar för dina egna handlingar och känslor och låter andra sköta vad de själva gör och känner. Tydliga gränser är inte som ett magiskt piller som botar alla destruktiva relationer, men de visar att du har en sund självkänsla och kan agera självständigt utan att hela tiden behöva förlita dig på andra runt omkring dig.
Hur vet du om du har problem med att sätta tydliga, personliga gränser? Svara på nedanstående frågor. De kan hjälpa dig att avgöra om du behöver förstärka din känslomässiga stabilitet.

● Känner du ofta att människor använder dig och dina känslor för sin egen vinning och nytta?

● Har du behov av att ”rädda” människor som står dig nära och fixa alla deras problem?

● Hamnar du ofta i meningslösa bråk eller argumentationer?

● Känner du dig överdrivet investerad i någon annans liv? 

● Finns det ett mönster i din relation där du och din närstående ständigt bryter kontakten/blir sams? Eller, känner du att en relation bara kan vara antingen jättebra eller jättedålig, och ingenting där emellan? 
● Finner du dig ofta i mitten av ”dramat”, trots att du egentligen avskyr drama?

● Är det vanligt att du måste försvara dig själv för saker, speciellt sådant som du känner inte är ditt fel?

Om du har svarat ja på några av dessa frågor, då har du troligtvis problem med att ställa och upprätthålla gränser i dina relationer. Om du svarade ja på de flesta eller alla av dessa frågor, då du har stora problem med dina gränsdragningar och har förmodligen även andra personliga problem i ditt liv.

Gränser ger oss en slags självkänsla och låter oss särskilja oss från andra. De finns där för att skydda oss. Gränser kan vara flexibla och förändras då våra känslor alterneras. De bör hjälpa oss att definiera hur vi vill bli behandlade av andra. När du sätter upp en gräns, tänk på det som exempelvis en tomtgräns. Sätt upp en skylt: "Tillträde förbjudet", så att andra vet att om de bryter mot gränsen, så kommer det att bli konsekvenser.

Här är en lista över några användbara idéer för att ställa sunda och tydliga gränser:

1. Lär dig när du ska sätta en gräns. Om du upptäcker att du tar för mycket ansvar för andras känslor eller handlingar, då du behöver du sätta upp en gräns. Och om man vänder på det, om du förväntar dig att andra ska ta ansvar för dina handlingar eller känslor, då behöver du också en gräns. Att sätta upp och öva på fasta gränser hjälper en person med att bygga upp sin självkänsla.

2. När du har identifierat behovet av en viss gräns, sätt upp den klart, lugnt, stabilt, respektfullt och med mycket få ord. Brusa inte upp om din gräns ifrågasätts av någon annan och känn inte dig tvingad att behöva motivera din gräns. Återigen, du är inte ansvarig andras handlingar eller känslor. Att kunna sätta upp och underhålla gränser kräver övning.

3. Räkna med att andra kommer testa dina gränser. Om du har människor i ditt liv vilka är vana att manipulera eller utnyttja dig kommer de med all sannolikhet att testa dina gränser. Var fast med gränserna du har satt upp! Du kan inte hävda sig genom att be om ursäkt eller känna skuld.

4. Bygg upp ett socialt stöd. Hitta andra som är intresserade av att hjälpa dig med att bygga din självkänsla och förstärka ditt välbefinnande. Bryt kontakten med de människor som bara funnits där för att manipulera dig och styra dig till sin egen fördel.


Kom ihåg: att bygga självkänsla och 
lära sig att sätta, förstärka och behålla 
sunda, starka gränser tar tid. Det är en 
lång process. Låt inte ångest eller skuld 
hindra dig från att ta hand om dig själv. 
Så småningom kommer du att komma 
underfund med att du kan sätta och behålla 
dessa gränser alldeles själv och du kommer 
då upptäcka hur mycket din självkänsla har växt! 


Inga kommentarer: