lördag 29 april 2017

8 tips till föräldrar till barn med ADHD

Många föräldrar till ungdomar med beroendeproblematik vittnar om att alkohol- eller drogkonsumtionen inte är den enda svårigheten. Många gånger föreligger det också en neuropsykiatrisk problematik i grunden. I detta inlägg tittar vi lite extra på ADHD. 


I en studie vid Karlstads universitet hade man som syfte att ta reda på hur livskvalitén ser ut för familjemedlemmar till barn som har diagnostiserats med ADHD. Majoriteten av de tillfrågade beskrev sin livstillvaro som mycket oförutsägbar; de var tvungna att ständigt anpassa vardagen efter hur deras barns symptom yttrade sig just då. Detta kom att påverka deras egna personliga och sociala liv. I korthet så kan vardagen för anhöriga till personer med ADHD vara krävande. Det är viktigt att ha både acceptans och stöd i åtanke, från familjemedlemmarna själva, från skolan, professionell vård och andra sociala nätverk som barnet kan tänkas ha. 1.  Läs på! 
Det finns många bra böcker, hemsidor, artiklar och poddar där du kan finna information om sjukdomen. Lär dig så mycket du kan. Kom ihåg att vara kritisk till det du läser och hör, det finns många åsikter och rent av falska påståenden då det kommer till just ADHD.

2.  Ha god kontakt med sjukvården
Se till att ditt barn får en bra läkarkontakt som ni båda finner förtroende för och som ni kan samtala med om bland annat eventuell medicinering och barnets situation och utveckling.
3.  Prata med skolan
Lärare kan ge insikt i hur ditt barn utvecklas och hur denne fungerar i klassrummet. Se till att hålla kontakt med skolan och lärarna och följ ditt barns framsteg och utveckling. Lyssna på läraren, som i många fall kan ha upptäckt sådant som visar sig mer tydligt i skolmiljö än i hemmamiljö.

4.  Prata med andra
Prata med utomstående som om ditt barns och din situation. Kanske finns det någon som är införstådd i ämnet som kan hjälpa dig att hantera vardagen? Det finns oerhört många föräldrar som sitter i en liknande sits. Fråga om hjälp och undersök möjligheterna för avlastning ibland.

5.  Träna på verktyg för god kommunikation
Tala med en låg och neutral röst och tala långsamt, titta barnet i ögonen och var kortfattad och saklig i det du vill förmedla. Var lugn och använd dig inte av hot. Använd dig av ”jag-uttalanden” (exempelvis ”Jag blir glad när du gör så här…”, i stället för ”Du får inte göra så…”). Lyssna på ditt barn, ställ frågor, var öppen för diskussion, dela idéer och lös problem tillsammans!

6.  Skapa rutiner, struktur och planering 

Bygg olika rutiner och hjälp ditt barn med att klara av olika uppgifter. Sätt upp lappar eller bilder som påminnelser. Ta dig tid att bygga en daglig rutin som fungerar både för barnet och för hela familjen. Planera barnets vardag tillsammans! Var noga med att eventuella krav som ställs på barnet bör vara realistiska; var lyhörd för vad ditt barn klarar och inte klarar av. Strukturera upp en lugn, stressfri miljö i hemmet.


7.  Belöna & uppmuntra positiva beteenden
Det kan räcka med ett vänligt, uppmuntrande ord vid de till fällen barnet uppnår något av sina mål. Sätt även gränser för sådant som inte är okej och försök sedan att ignorera negativa ”problembeteenden” som kan uppstå, detta kommer att resultera i att barnet märker vilka beteenden som lönar sig och vilka som inte gör det.

8.  Glöm inte bort dig själv! 
Föräldrar tenderar att glömma bort att man behöver ta hand om sig själv också. Leta efter sociala nätverk, stödgrupper och gemenskaper som du blir en del av. Be om hjälp och avlastning. Vuxenlivet kräver stort ansvar och ibland kan man bara behöva en paus från alla bördor. Planera för ditt välbefinnande!


Kom ihåg, acceptera att ditt barn faktiskt har fått diagnosen. Denna diagnos innebär också många styrkor och talanger. Arbeta tillsammans med ditt barn för att svårigheter ska bli lättare att hantera. Personen är inte sin diagnos. En person med ADHD kan få ett exakt lika funktionellt liv som vem som helst, även om det kanske kräver lite ansträngning för att nå dit. Du som förälder har under barnets unga år en stor möjlighet att stödja henne/honom i att hantera funktionsnedsättningen och förvandla den till någonting positivt. Med rätt verktyg kan faktiskt ADHD vara gynnsamt, många lär sig att fånga upp och bejaka den energi som man har och sedan rikta den till positiv utveckling! Se och uppmärksamma ditt barns styrkor och hjälp ditt barn att växa!

Ta hand om familjen och er själva! 


Utländska källor:


Svenska Källor:Inga kommentarer: