tisdag 4 april 2017

Passiv aggressivitet och beroende

Har du som anhörig blivit utsatt för passiv aggressivitet någon gång? Det kan vara svårt att peka ut exakt när det har hänt eftersom det i många fall är en pågående process i det vardagliga livet och i relationen till den närstående. Det kan snarare ta sig i uttryck av att man känner en hård klump i magen eller att man känner sig illa till mods. Vanligt är att man märker att man kanske har gått med på någonting som man egentligen inte vill göra eller att man har gått emot sina egna principer.


Passiv aggressivitet tar sig ofta i uttryck i form av en "tyst" och envis motvilja att försöka hitta lösningar, se situationen från olika perspektiv eller att lyssna på andras åsikter. Syftet med denna envisa tystnad kan bland annat vara att personen i ilska vill straffa den anhörige eller få sin vilja igenom genom att driva den anhörige till att ge upp.

Ofta lider personer som uttrycker passiv aggressivitet av stor osäkerhet eller låg självkänsla. De är sällan tydliga i sin kommunikation utan tycker i stället att omgivningen borde förstå hur de känner eller vad de behöver. Detta driver ofta de anhöriga till en situation där de hela tiden tvingas gissa sig till vad personen menar, lista ut vad personen är irriterad över och vilka behov som han eller hon har.

På grund av sin osäkerhet är den passivt aggressiva personen ofta i behov av uppmärksamhet. Det är inte ovanligt att de därför försöker minska "utrymmet" för den som lever nära. Ett exempel är en parrelation där mannen har ett substansberoende och kvinnan ofta stannar hemma, men en dag vill göra någonting för sig själv, utanför relationen. Detta kan bli som ett hot mot mannens självkänsla och leder då till att han agerar på sin passiva aggressivitet för att styra henne till att stanna hemma.

Obs! Både kvinnor och män kan försöka styra andra med passiv aggressivitet.

Är det här någonting som du känner igen i någon av dina nära relationer? Det är inte alltid så lätt att hantera. 

Ett steg på vägen kan vara att stå fast vid dina värderingar och principer, att hålla fast vid det som är viktigt för dig, oavsett vilket reaktion som du får från din närstående. Om du backar och låter den andre få sin vilja igenom kommer den passiva aggressiviteten med stor sannolikhet förstärkas hos personen och det är troligt att denne kommer att fortsätta med beteendet. 

Du kan också på ett vänligt sätt vara tydlig med att du inte uppskattar beteendet och att personen själv får ta ansvar för att uttrycka vad hon eller han vill och även ta ansvar för sina egna känslor. Innan personen använder sig av en tydlig, ärlig och öppen kommunikation finns det ingenting du kan göra för att varken förändra eller förbättra ditt eget beteende i förhållandet till din närstående. Du är ingen tankeläsare och du förtjänar att bli bemött med uppriktighet och respekt från den som står dig nära

Inga kommentarer: