torsdag 30 november 2017

Diagnostisering av alkohol- och drogberoende hos tonåringar

Många av de tecken som utgör kriterierna för den kliniska DSM-5-diagnosen av ett substansberoende är normala beteenden för tonåringar. Av denna anledning kan man i många fall missa ett påbörjat beroende hos tonåringar, eftersom beteendena förbises som en del av en "normal" tonårsutveckling. 

På grund av detta rekommenderar en studie gjord av Society for the study of Addiction att man måste tänka på kriterierna nedan när man diagnostiserar tonåringar. 
Tolerans. Tonåringar har lättare för att snabbt utveckla tolerans för olika substanser, speciellt då de övergår från att experimentera till ett mer regelbundet användande.

Riskfullt beteende. Vuxna är mer benägna än tonåringar att utföra farliga/riskfulla aktiviteter medan de är påverkade. Detta har delvis att göra med att tonåringar inte alltid har tillgång till dessa situationer. Man bör därav tänka på att kriteriet för riskfullt beteende inte alltid kan tillämpas på tonåringar, även om ett beroende är närvarande.

Abstinenssymptom. Abstinenssymtom uppstår vanligtvis efter flera år av alkohol- eller drogberoende. Det är mindre troligt att de uppkommer hos unga, även vid frekvent alkohol- eller droganvändning. Brist på abstinenssymptom betyder inte nödvändigtvis att ett beroende inte är närvarande.

Substansbegär. Uppkomsten av begär och hur de kan definieras hos tonåringar är inte alls så solklara. Vissa tonåringar vars alkohol- eller droganvändning är extrem har rapporterat starka begär efter substansen, men definitionen av substansbegär för yngre människor kan påverka huruvida de rapporteras på ett riktigt sätt. Därav bör man även ha detta kriterium i åtanke då man ska göra en djupare granskning för diagnos. Är du förälder och är orolig över ditt barns alkohol- eller droganvändande? Då rekommenderar jag att du tittar närmre på följande blogginlägg: 
Ta hand om er! 
/Carina 

Inga kommentarer: