lördag 20 januari 2018

Utdrag ur boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten!" - Är han/hon ”alkoholist”?


Följande är ett utdrag ur den första boken jag skrev för anhöriga.


"Den första frågan som dyker upp brukar vara: Är den närstående verkligen ”alkoholist” eller ”missbrukare”? Att kunna sätta en etikett på beteendet är inte det som avgör om det är ett problem som behöver åtgärdas eller inte. I stället för att fastna i definitionsfrågan så kan det vara bättre att fråga sig: Skapar konsumtionen eller bruket av alkohol, narkotika eller läkemedel problem? Får det konsekvenser gällande relationer, föräldraskap, ekonomi, arbete eller andra ansvarsområden? Även om en person inte är ”alkoholist” eller ”narkoman” så kan fortfarande bruket av olika beroendeframkallande medel skapa bekymmer, både för individen själv men också för de anhöriga. Som anhörig kan det innebära stora konsekvenser som behöver uppmärksammas, oavsett om personen är exempelvis ”alkoholist” eller inte". I Släpp kontrollen – Vinn friheten: För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser får läsaren ta del av kunskap, intervjuer och reflektionsövningar. Syftet är att hjälpa den anhöriga att uppnå en bättre livskvalitet, oavsett vilka val personen med beroendeproblematik gör. Anhöriga kan ta makten över vad de kan påverka och släppa kontrollen över vad de inte kan förändra!  

Boken kan köpas online här

Inga kommentarer: