tisdag 22 december 2009

Att vara uppväxt i familj med alkohol- och drogberoende. Undersökning.

Tillsammans med Ann-Charlotte Johansson (http://www.viljautveckla.se/) har vi genomfört en enkätundersökning på Beroendelinjens diskussionsforum (http://beroendelinjen.forum24.se/).

Här kommer en liten sammanställning av resultatet (kan ej ses som vetenskaplig undersökning, men visar ändå på viktiga signaler). 80 personer har besvarat enkäten, i huvudsak kvinnor. 44 personer av de som svarat har växt upp i en familj där en förälder eller båda föräldrarna haft alkohol- eller drogproblematik.
* 44 personer uppger de är uppvuxna med föräldrar missbruksproblem varav alkoholproblem (37 pers), alkohol + narkotikaproblem (4 pers), narkotika (1 pers), alkohol och läkemedel (2 pers).


40 av de 44 personerna uppger att de som barn upplevde obehag, rädsla och hot vid situationer där föräldrarna drack eller tog andra substanser. 14 av dem har besvarat att de blev utsatta för våld som barn i samband med de vuxnas alkohol eller drogintag. 25 personer uppger att de som barn såg någon annan utsättas av våld i samband med berusningssituationen och då var våldet oftast riktat mot modern. I några fall var våldet även riktat mot syskonen och i 2 fall var våldet riktat mot fadern.

* 27 personer som växt upp med beroendeproblematik hos föräldrarna har senare i livet inlett relationer med en person med beroendeproblematik och utvecklat (eller fortsatt) medberoendebeteenden.

* 6 personer av de 44 som var uppvuxna med missbruk i familjen utvecklade senare i livet eget missbruk.

* 35 personer uppgav att de som barn försökt skydda någon vuxen i samband med att de vuxna var fulla eller påverkade.

Inga kommentarer: