måndag 21 december 2009

Kännetecken för medberoendebeteende

Här nedan kan du se en lista på olika symtom av medberoende, känner du igen dig?
 • Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa. Tar ansvar och kontrollerar annan vuxen person.
 • Löser andra personers problem och ger oönskade råd.  
 • Känner ofta vrede, depression, bitterhet, dåligt samvete och skuld. Snabba känslosvängningar.   
 • Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.

 • Låter sig bli sårad av samma person om och om igen.  
 • Beslutsångest. Svårt att sätta sina egna behov först. Svårt att hålla fast vid sina egna gränser, gränserna förflyttas successivt.  
 • Ändrar sina egna planer till förmån för någon annan.  
 • Lägger ut pengar för missbrukaren för att rädda dennes situation. Tar ansvar för andras känslor och ljuger för att skydda missbrukaren från sanningar eller negativa konsekvenser av missbruket.  
 • Glömmer och försakar egna åtaganden, både privat och i yrkeslivet. Prioriterar någon annans behov först. Lägger sin energi på någon annan och har lite energi kvar för sig själv.  
 • Tror sig kunna styra någon annans missbruk.  
 • Rädsla att uttrycka sina åsikter med risk för att skapa konflikt och återfall i missbruk.  
 • Upplever sig som ett offer för någon annan. Känner sig känslomässigt styrd av andra människor. 
 • Dålig självkänsla, lägger skulden på sig själv och tror inte att de duger. Är rädda för att bli avvisade och lämnade. Undervärderar sin egen förmåga att klara sig själva.  
 • Försöker kontrollera någon annan genom att manipulera, hota, muta, gråta, ge råd, ilska, hjälplöshet eller ge skuldkänslor.  
 • Förnekar verkligheten och lever på förhoppningar. Förskönar hur det verkligen är och vill inte se sanningen.  
 • Sjukskriver sig och missköter andra åtaganden på grund av missbrukets konsekvenser.  
 • Utvecklar ångest, depressioner och fysiska sjudomar på grund av långvarig stress.  
 • Utvecklar eget missbruk av tex tabletter, alkohol eller annat.
Symtom på medberoende har inspirerats av Melody Beattie i boken "Bli fri från ditt medberoende" (Rekommenderas!) samt egna erfarenheter.


Inga kommentarer: