torsdag 16 maj 2013

Depression

Som anhörig kan man på grund av mycket oro, rädsla och stress utveckla en depression.
Om du själv oroar dig för att du har blivit deprimerad, här kommer några symtom som du kanske känner igen:
  • Utpräglad nedstämdhet och gråtmildhet som inte svarar mot rådande omständigheter.
  • Andra humörstillstånd som spändhet, irritabilitet och ångest.
  • Insomnia (sömnsvårigheter, typiskt med tidigt uppvaknande).
  • Nedsatt aptit, viktminskning och förstoppning.
  • Trötthet och brist på energi.
  • Förlust av fysiska (sexuella) begär.
  • Koncentrationssvårigheter/tankspriddhet.
  • Känslor av skuld och hjälplöshet, låg självkänsla.
  • Självmordstankar.

Om du känner igen dig i detta så finns det hjälp att få!
Börja med att kontakta din husläkare och berätta hur du mår. Be dem om en remiss till psykolog.
Även företagshälsan kan hjälpa dig om du är knuten till någon sådan.

Det finns andra vägar att gå, men ovanstående är ett bra första steg!

/Carina

Inga kommentarer: