måndag 3 juni 2013

Kommunens grupper för anhöriga

Jag blir så glad och tacksam när jag får feedback från anhöriggrupper som använder materialet "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" i sina verksamheter.
Nyligen fick jag utvärderingar från Svenljunga kommun och det är så fint att se hur arbetsmanualen och hur gruppledarna (i denna grupp Catrin Norrström) arbetar för att fokusera på de anhörigas situation och lyfta och stärka dem. Det är dessa dagar jag känner att det är värt något, det jag gjort och gör.

Här är lite utdrag om vad diskussionerna i gruppen och arbetsmanualen har betytt för dem:

* Det är stärkt mig. Mitt mående har påtagligt förbättrats!
* Vågar sätta gränser nu på olika sätt i mitt liv.
* Det har stärkt min självkänsla mycket.
* Jag vågar säga ifrån mera.
* Bra gruppledare!
* Jag har blivit mer självmedveten.
* Har fått en annan bild på vad som är mitt ansvar och att det påverkar hur man säger saker.
* Känner mig starkare.

Vill ni se om det finns någon på er ort som utbildat sig för att använda Arbetsmanualen i individuella eller gruppsamtal? Här finns en lista, sök på din ort:
http://www.codependencyinfo.com/Samtalsledare.html

Vill du själv hålla anhöriggrupper? Nästa kurs för gruppledare är i december, se mer info här:
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=17397

Vi hörs snart igen fina ni!
/Carina

1 kommentar:

Piedra sa...

Min kommun anordnar tyvärr ingenting alls för anhöriga. Själv skulle jag gärna gå kursen, men har tyvärr ingen möjlighet att betala kursavgiften eller att ta mig till Stockholm.