fredag 27 december 2013

Behandling för alla!

Hej hej!

Många berättar, och det finns forskning som också visar, att när personen med missbruksproblem genomgått behandling och blivit nykter/drogfri så fortsätter trots det relationsproblemen med anhöriga. Framför allt i parrelationer.

Kommunikationsproblem och dysfunktionella mönster har etablerat sig i relation och försvinner inte bara för att den ene blir nykter. Har personen som genomgått behandling dessutom genomgått 12-stegsbehandling (ex AA, NA) så blir personen en del i en ny nykter gemenskap. Med ett nytt sätt att se på världen, får ett nytt språk och nya förhållningssätt. Många anhöriga känner sig då utanför, då de inte är med i gemenskapen och förstår inte orden och begreppen som används.

För en person som levt i en relation med en person med missbruk har kanske under många år hamnat långt ned i prioriteringslistan till förmån för drogen och missbrukarens behov. Efter behandling hoppas man då att man äntligen ska få mer tid tillsammans, mer bekräftelse, att ens behov ska bli uppmärksammade. Men detta kanske inte händer, för personen som blivit nykter har gått in i gemenskapen som en nödvändighet för att bibehålla sin nykterhet. Det gör att den anhörige känner sig försummad igen. Och de negativa känslorna och kommunikationsproblemen består.

Därför är tipset: Om du som anhörig får möjlighet att delta i Anhörigvecka - GÅ! Annars, gå gärna på Alanon eller AcA möten så ni får samma bas att stå på. Det kommer bli till hjälp för er att skapa en funktionell relation och förbättra kommunikationen.

Om personen inte har gått 12-stegs behandling så är det ändå viktigt att den anhörige söker hjälp för sina egna trauman och sorg. Kommunen erbjuder ofta anhörighjälp eller så kan man vända sig till en privat terapeut med kunskap om medberoendebeteenden. Ibland kan man även få hjälp av företagshälsan.

Mycket stryka!
/Carina

1 kommentar:

LillstrumpLeo sa...

Känner igen det där. Jag fick söka hjälp efter min separation med en missbrukare. Han blev nykter tillslut men jag mådde dåligt jättelänge efteråt. Kändes orättvist.