söndag 9 februari 2014

Tänkvärt citat ur "Benjamin Buttons otroliga liv"

Hej fina läsare!
För ett tag sedan såg jag filmen Benjamin Buttons otroliga liv och detta citat har verkligen fastnat i mitt huvud. Det är tänkvärt:

   "For what it’s worth: it’s never too late or, in my case, too early to be whoever you want to be. There’s no time limit, stop whenever you want. You can change or stay the same, there are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it. And I hope you see things that startle you. I hope you feel things you never felt before. I hope you meet people with a different point of view. I hope you live a life you’re proud of. If you find that you’re not, I hope you have the courage to start all over again.”
― Eric Roth, The Curious Case of Benjamin Button screenplay

Ett försök till översättning: 

    "För vad det är värt: det är aldrig för sent eller, i mitt fall, för tidigt för att vara vem du vill vara. Det finns ingen tidsgräns, du kan sluta när du vill. Du kan ändra eller förbli densamma, det finns inga regler för den saken. Vi kan göra det bästa eller det värsta. Jag hoppas att du gör det bästa av det. Och jag hoppas att du ser saker som får dig att häpna. Jag hoppas att du känner dig saker du aldrig känt förut. Jag hoppas att du träffar människor med en annan synvinkel. Jag hoppas att du lever ett liv som du är stolt över. Om du upptäcker att du inte är det, hoppas jag att du har modet att börja om på nytt." 

Inga kommentarer: