lördag 1 februari 2014

Anhörigworkshop Sthlm 9-11/5 2014

Helgworkshop för anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem
Workshopen utgår från "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare". Dagarna syftar till att sätta fokus på de anhörigas behov och välbefinnande (inte om hur vi kan hjälpa missbrukaren att bli nykter/drogfri). Vi sätter ljuset på den anhöriges livssituation oavsett vilka val personen med missbruk gör.

Under dagarna arbetar vi med egna frågeställningar gällande den egna livssituationen och möter andra personer i liknande situation.
Upplägget varvas mellan korta föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner i mindre grupper.


Innehåll:
* Presentation (bara med förnamn om man vill)
* Vad menas med begreppet "Medberoende"
* Hur påverkas du?
* Information av person med tidigare missbruk - frågestund
* Kommunikation
* Maktlöshet och skuldkänslor
* Sorg, besvikelse och avslappning
* Nu och framåt? Livshjulet

Tider:
Fredag 9/5 kl. 18-20
Lördag 10/5 kl. 10-16
Söndag 11/5 kl. 10-15

Kursledare:
Carina Bång, Beteendevetare, ACC-coach & utbildare i MI. Författare till boken "Släpp kontrollen - Vinn friheten" för anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser och "Arbetsmanual för anhöriga till missbrukare" som används av flera kommuner och självhjälpsgrupper samt initiativtagare till internetforumet: http://beroendelinjen.forum24.se/

Sista anmälningsdag: 25/4 2014

För mer information och anmälan, klicka på denna länk:
https://dinkurs.se/anhorig2014


VÄLKOMNA!
/Carina


Inga kommentarer: