onsdag 24 september 2014

Missbruk i familjen - De dolda konsekvenserna

Många barn som växt upp med missbruk i familjen fortsätter att få psykiska problem som vuxna. Dessa kan utspela sig i oro, ångest och låg självkänsla. De kan även få diagnoser så som ADHD,  borderline, bipolär sjukdom eller depression.

Dessa diagnoser behöver inte alltid stämma. I mitt arbete med personer som har växt upp med missbruk i familjen så har många av dessa vittnat att de, efter många olika utredningar och felaktiga diagnoser, till slut har fått diagnosen Komplex post traumatisk stress symtom (Komplex PTSD).
Personer med Komplex PTSD har som barn upplevt långvariga och upprepade traumatiska händelser. Vanliga symptom vid PTSD kan vara skamkänslor, isolering och hopplöshet.

Utifrån dessa människors historier så kan jag inte hjälpa att undra; kan det vara så att det finns fler anhöriga än vi idag tror som har blivit feldiagnotiserade, och som egentligen lider av PTSD utan att veta om det, och utan att få den hjälp de behöver?

Vid rätt diagnos så ges även en möjlighet till rätt behandling, samt en bättre förståelse för ens känslor och agerande. Det är viktigt att utreda detta i ett tidigt skede för att ge personen den hjälp de behöver, men vi verkar inte ha kommit dit ännu. Som helhet så verkar vi inte alls uppmärksamma barn till missbrukare i den utsträckning som vi bör göra.

Aftonbladets kampanj om medberoende stödjer denna tes. I en denna artikel som publicerades den 22 september får man ta del av läsarnas egna erfarenheter av medberoende. Majoriteten av bidragen är inskickade av personer som barn växte upp med en missbrukande mamma eller pappa.

En person skriver hur han/hon känner sig sviken av samhället. En annan hur hon nu som vuxen ofta får panikattacker, troligtvis på grund av de trauman hon gått igenom som barn. En annan började missbruka när hon/han var vuxen. Den röda tråden i dessa bidrag är nog dock vilken misär dessa människor levde i som barn, och hur länge denna misär pågick innan någon uppmärksammade dom - om någon nu gjorde det över huvud taget.

Läs mer om barn i missbruksfamiljer och PTSD här (öppnas i nytt fönster). 
Inga kommentarer: