fredag 26 september 2014

"CRAFT" för anhöriga till missbrukare lör + sön 15-16/11, Stockholm

Helgen 15-16/11 kommer kursen CRAFT (del 1) att hållas i Stockholm. Kursen vänder sig till dig som är anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikationssätt.
CRAFT (Community Reinforcement And Family Treatment) är ett vetenskapligt baserat program för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående med missbruks- och beroendeproblem till nykter-/drogfrihet.
I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen som kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. 
PRIS:
Early bird:
Om du anmäler dig innan 30/9 är priset 650 kr per person
Anmälan efter 30/9 är 800 kr per person (alla priser inkl moms)
Fakturan skickas automatiskt via bekräftelsemailet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1/11 2014
 
Mer info och anmälan görs via denna länk: 
https://dinkurs.se/CRAFT1
Obs! Sista anmälningsdag är 1/11.

Inga kommentarer: