onsdag 3 september 2014

Alternativ till tjat och hot – 4 kommunikationstips för anhöriga till personer med missbruk

Alla som levt nära en person med alkohol- eller drogmissbruk har förmodligen redan gjort allt de kan för att försöka rädda personen. Inte sällan märker man som anhörig att det säger för att hjälpa personen misstolkas eller leder till argumentation. Det man säger med goda intentioner leder i stället till ännu mera gräl. I sin frustration som anhörig kanske man tar till tjat, mutor och ultimatum för att försöka nå fram till personen man håller kär. Tyvärr brukar detta sällan leda till det resultat man önskar – i stället blir konflikten kanske bara värre och besvikelsen desto större hos den anhörige.

Om du känner igen dig i denna beskrivning så får du här fyra kommunikationstips som kan vara till hjälp om du vill undvika gnat och upprepningar. Som vanligt så finns naturligtvis inga garantier för att personen med missbruk gör någon förändring, men förmodligen kommer det minska risken för konflikter och slöseriet med energi för den anhörige. Beslutet och viljan till att leva nykter och drogfri måste däremot komma inifrån den personen som äger problemet.

1) Först en grundregel: Lägg aldrig energi på att försöka prata om viktiga saker med en person som är påverkad. Risken är stor att det blir konflikt alternativt att personen inte kommer ihåg samtalet dagen efter. Spar din energi genom att välja ett samtalstillfälle med bättre förutsättningar. 
2)  Undvik skuld- och skambelägganden. Det leder direkt till försvar och förnekelse hos personen med missbruksproblem. Uttryck hellre din oro och dina förhoppningar samt i sakliga ordalag berätta vad du har observerat.
3) Vänd på kommunikationen. Att berätta för personen vad den borde göra upplevs ofta som tjat och övertalning. Exempelvis ”Du borde söka hjälp!”, ”Du måste säga upp kontakten med de vännerna”, ”Det bästa för dig är att du tar dig i kragen” så ställ istället frågor som gör att personen själv får tänka efter. Exempelvis: ”Vad tycker du själv att du behöver för hjälp?”, ”Hur tycker du själv att du påverkas av relationen till dina vänner?”, ”Vad skulle vara det bästa för dig för att lösa det här problemet?”
4) Lämna tillbaka ansvaret till personen och ta ansvar för dina egna val. Många anhöriga kan uppleva att de får skulden för drickandet, exempelvis ”Det är så sur och otrevlig så jag behöver ta mig en drink för att stå ut.” I det läget, ge tillbaka ansvaret genom att göra tydligt att det är personens eget val hur denne väljer att hantera olika saker. Det finns ingen som tvingar personen att dricka alkohol eller ta droger.

Ta även makten över dina egna val, om exempelvis om din närstående ofta blir full på fredagskvällarna. Välj att göra något annat dessa kvällar. Något som ger dig mer glädje och energi.

Om du känner att du testat samma sak om och om igen utan resultat, testa att göra annorlunda. Att använda dessa tips kan vara ett sätt. Så även om din närstående inte gör någon förändring så har du förhoppningsvis sparat mera av din egen energi och fått möjligheten att göra mer givande saker med din tid och ditt liv.

Är du intresserad av att delta i en kurs som handlar om kommunikation för anhöriga till personer med missbruk? Håll kolla på hemsidan www.carinacoach.se. Där läggs alla nya utbildningar upp kontinuerligt!

/Carina
Ps. Kan detta inlägg vara till hjälp för någon annan? Dela den vidare via Facebook eller Twitter!

Inga kommentarer: