tisdag 21 oktober 2014

Det är inte ditt fel!

R.J. Meyers och B.L Wolfe skriver i boken Get Your Loved One Sober hur anhöriga lätt kan klandra sig själva för deras närståendes alkoholberoende. De tar upp ett visst antal frågor som man som anhörig bör ställa sig själv:
* Var det du som bad din närstående att dricka så mycket att alkoholen förstörde deras liv?
* Tvingade du din närstående att dricka?
* Har personen druckit på ett problematiskt sätt utan att du varit med?
Var det ditt fel? Svaret på dessa frågor är: självklart inte! (såvida det inte var du som tvingade personen att dricka eller ta droger) Det var inte du som bad om det här och det var inte du som orsakade det!

Du kan bara ta skulden för någonting som du orsakade. Bara för att du har en relation med personen med missbruksproblem så betyder inte det att det var du som orsakade problemet.

Alla reagerar olika på livets stressfaktorer. Vissa går på yoga, joggar eller går i terapi. Andra hittar negativa strategier som att slå sina husdjur, fördöma sin omgivning - och vissa dricker. Det kan vara väldigt varierande. Just din närstående reagerar genom att dricka. Om inte din närstående hade en relation med dig, så skulle denne ha någon annan person eller situation att skylla drickandet på.

Poängen med det hela är att du kan ta vare sig skulden eller äran för personens beteende. Det är dags att sluta klandra dig själv! Du lever med problemet, men du är inte problemets skapare.

Inga kommentarer: