lördag 11 oktober 2014

Involvera anhöriga i läkandeprocessen!

I boken "Treating Addiction" så tar författarna W.R. Miller, A.A. Forcehimes och A. Zweben upp det stora problemet med bristen på hjälp till anhöriga. En kort sammanfattning:

"När det kommer till behandling av alkohol- eller drogproblem så brukar fokus i de flesta fallen ligga på personen med beroendet. Även om det i vissa fall kan förekommer det så kallade "familjekvällar" eller liknande, så är oftast behandlingen riktad mot personen "med problemet".

Visserligen så är behandling där närstående är involverade mycket mer komplex, då behandlaren bland annat måste förstå och arbeta med familjedynamiken, något som många behandlare inte är utbildade inom.

Trots detta så finns det många andledningar till varför det är viktigt att de anhöriga involveras. Främst så visar forskning på att personen med beroendet har en större chans att tillfriskna ifall även dennes anhöriga får hjälp."

När jag föreläser om missbruk och att leva som anhörig till en person med missbruk så är detta något jag betonar om och om igen. Familjemedlemmar och anhöriga har levt med den här personen i många år innan behandlingen, och kommer troligtvis leva i många år till med personen efter behandlingen. Det gör att anhöriga är väldigt viktiga personer för det nyktra och drogfria livet. Anhöriga är resurser med mycket kunskap och erfarenhet om missbruket!

/Carina


Inga kommentarer: