söndag 26 oktober 2014

Destruktiva relationer - Gästinlägg av Spillran

Idag och nästa vecka har fantastiska "Spillran" som är moderator på Beroendelinjen skrivit gästinlägg.

Denna vecka handlar det om destruktiva relationer och nästa vecka handlar det om PTSD och utmattningssymtom.

Destruktiva relationer 
Med destruktiva relationer menar jag de relationer som inte präglas av ömsesidighet, respekt, kärlek, respekt för den andres behov och integritet samt ett ömsesidigt givande och tagande (ibland är den ene stark, ibland den andre). Det kan vara relationer där den ene (eller båda) har missbruksproblem, psykisk sjukdom, personlighetsstörningar (t.ex. drag av psykopati eller narcissism) eller där det förekommer någon typ av misshandel.

Missbruksproblem kan se väldigt olika ut, allt ifrån att personen ständigt är påverkad så det är tydligt att denne är berusad, eller att personen dricker så hen alltid är lite påverkad och omgivningen märker inget. Vi har personerna på parkbänken som också är socialt utslagna och vi har också chefen, företagsledaren, politikern, läraren, läkaren… som kanske dricker på det sätt så ingen misstänker något i första taget. Den anhöriga kanske försöker slå larm eller tala med sin partner men där den anhöriga inte blir hörd, där ingen tror och där ingen lyssnar. Allra minst den som missbrukar. Kanske får den anhöriga höra att det är en överdrift, inte kan xx ha alkoholproblem, hen som är så trevlig. Den anhöriga blir misstrodd.

Många använder sin drog som en slags självmedicinering mot psykisk sjukdom/personlighetsstörning och denna kombination är sällan gynnsam! Risken för misshandel ökar dramatiskt. Misshandel kan se olika ut, fysisk slag, knuffar, nyp, sparkar men den kan också vara passivt fysisk genom att den anhörige förhindras att söka vård, eller att vården bli framskjuten, förhindras av sova, äta mm. Psykisk genom kränkande kommentarer, förnedring, insinueringar, förminskning mm och ofta i kombination med positiva kommentarer och löften som sedan inte hålls. Ekonomisk genom att förövaren tar makten över parets ekonomi och utnyttjar den drabbades tillgångar, lån som tas utan den andres vetskap mm. Materiellt genom att den drabbades saker förstörs, ”försvinner” mm.

Många som står utanför en destruktiv relation ser ofta inte vad som försiggår och när den anhörige ”klagar” är det vanligt att bli bemött med ”LÄMNA HONOM DÅ!” Det är lättare sagt än gjort eftersom destruktiva relationer skapar ett kitt som är så starkt. Den anhörige börjar då tvivla på sig själv och tvivlar på om partnern verkligen dricker så mycket, eller vad hen menar för ibland är hen ju så snäll och ger så mycket beröm. Många drar sig för att lämna eftersom de verkligen vill prova allt innan man ”ger upp”. Självförtroende och självkänsla blir ofta nertryckt i botten, hur ska man klara sig och hur ska partnern klara sig? Hur klarar man ekonomin? Hur ska eventuellt barn reagera och vågar man låta barnen bo hos den förälder som har problem?

Som anhörig kan man få höra att ”du måste släppa taget”, när barnen är hos den andre så måste du koppla bort det! Hur ska man kunna göra det när ens älskade barn kanske far illa?

Det är allt annat än lätt och har partnern psykopatiska drag så är det svårt att vinna över denne, kanske i bästa fall lyckas man överlista om man noga tänker igenom varje steg. Bråk och jobbiga diskussioner löser inget, vissa saker får man helt enkelt bara acceptera och välja att ta striderna om det som är viktigast. Träna på att lägga orden väl så mottagaren ser det som att denne har kommit på det själv. Att vika sig om det blir bråk, släta över, det går inte att vinna ett krig mot en psykopat, sägs det. Man får vara beredd på uppoffringar på ena eller andra planet.

Har man barn ihop får man kanske acceptera att aldrig bli 100% fri, så länge barnen är minderåriga. Psykopaten ger inte upp och släpper inte det som ”tillhör” hen i första taget. Även om det inte är lätt och man kanske inte blir 100% fri så är livet utan en destruktiv person i hushållet VÄLDIGT mycket lättare, trevligare och roligare!

Tack för denna gång! Jag återkommer nästa vecka!
/Spillran

Vill du läsa Spillrans blogg? Klicka in här: http://spillran-av-mitt-forna-jag.webnode.se/

Inga kommentarer: