onsdag 1 oktober 2014

Kurs Samtalsledare "Arbetsmanual för anhöriga till personer med missbruk" 8-9/12 2014

8-9/12 2014 hålls en ny samtalsledarkurs!
Kursen ger möjlighet att använda "Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare" i professionella kontakter, individuella samtal och anhöriggrupper. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma och personer aktiva i ideella organisationer som möter anhöriga till personer med missbruk.

Innhehåll:
* Introduktion och specifika delar från samtalsmetoderna "Motivational Interviewing" och Coaching.
* Information om att vara anhörig och begreppet "medberoende".
* Genomgång av syfte och bakomliggande tankar gällande frågeställningar i manualen.
* Riktlinjer för att använda manualen i grupp.
* Praktiska övningar utifrån manualen.
Syftet är att kvalitetssäkra sättet manualen används samt ge deltagarna kunskap om tankarna bakom frågeställningarn i manualen samt en förståelse för hur man lämpligen ska förhålla sig och kommunicera kring de olika frågorna. 

Klicka vidare för mer info och anmälan! https://dinkurs.se/appliance/?event_id=21161

Väl mött!
/Carina

Inga kommentarer: