tisdag 18 november 2014

Narcissism

I sin bok Men Jag Då?- Hur Man Överlever Bland Tillvarons Narcissister skriver författaren och psykoterapeuten Sandy Hotchkiss om narcissism och dess problematik. Personer med missbruksproblematik kan utveckla narcissistiska drag och det kan bli svårt för omgivningen att hantera. Här kommer lite kunskap från Sandy!

Vad är en narcissist?
I korthet så har narcissistiska personer en förmåga att vara mycket egoistiska; deras behov ska alltid gå först, och om de inte gör det så kan de inte förstå varför. De ska få sin vilja igenom till alla pris, och om de inte får det så kan de bli rasande eller onormalt ledsna. 

En skillnad mellan en narcissist och en "vanlig" egoistisk person är bland annat de inre tankarna och värderingarna; den narcissistiska personens känslolösa fasad har egentligen grunden i en inre skam, avund och förakt. En sådan person tenderar att klamra sig fast vid och utnyttja andra människor, för att fylla det tomrum där empati egentligen borde finnas.

Eftersom en narcissistisk person är extremt manipulerande, så kan man som närstående känna sig oerhört styrd och hjälplös, och det är väldigt svårt att ta sig ut ur dennes "grepp" då man väl är fast. Detta kan leda till att man får en förvriden verklighetssyn, och till slut börjar ifrågasätta sig själv.

Hur ska man då hantera/ta sig ur en relation med en narcissistisk person? Hotchkiss tar upp ett par riktlinjer som man kan få hjälp av:
  1. Lägg märke till vilka känslor som uppstår då du umgås med personen. 
  2. Fundera sedan över, hur hjälper dina känslor personen att hantera sig egen skam? Ta inte det som händer personligt, personen använder endast dig som ett verktyg för att mata sin inre skam och avund. 
  3. Hitta ett sätt att frigöra dig från känslan av underlägsenhet (ett exempel är att tänka på personen som en tvååring). 
  4. När du väl har lyckats med detta, försök att inte "ge igen". Utmana inte personen, då blir situationen nästan ännu värre och den enda som tar skada är du.
  5. Oavsett hur personen verkar uppfatta situationen, stå fast vid vetskapen att du, inte narcissisten, har lyckats kontrollera situationen och dina egna tankar och känslor. 
Hotchkiss tar även upp så kallade "riktlinjer för överlevnad"; hur du kan lyckas undvika att ingå i en relation med en narcissist: 
  1. Skapa dig en egen dröm i stället. Det är lätt att fastna i en narcissists verkligheter och fantasier, och ju mer du fastnar desto mer av dig själv förlorar du.
  2. "Se människor sådana de är, inte sådana de vill att du ska vara." Om en person gör dig illa och du ändå dras till denne, försök att inse att du endast idealiserar personen.
  3. En vanlig föreställning är att personen kommer att ändras för din skull, att du kan göra personen till "en annan människa". Det händer i vissa fall, men inte med narcissister, då de saknar förmågan att möta medkänsla med medkänsla. 
Glöm inte att det finns personlig hjälp att få för att kunna bearbeta din nuvarande/dåvarande relation, exempelvis via en kompetent terapeut. Läs också gärna denna bok! Tyvärr säljs den inte längre, så leta på biblioteken!

  
Information taget ur boken: 
Sandy Hotchkiss, Men Jag Då?- Hur Man Överlever Bland Tillvarons Narcissister (2002)

Inga kommentarer: