fredag 13 februari 2015

För lite stöd till anhöriga

Forskning visar att närstående till personer med alkohol- och drogmissbruk lever under extrem stress, ångest och oro. I denna grupp av anhöriga ingår ca 3,5 miljoner människor, bara i Sverige. Ca 90% av alla personer med missbruks- och beroendeproblem lever hemma tillsammans med sin familj. Då man tittar på dessa siffror så är det häpnadsväckande att inte mer görs för att hjälpa dessa människor!


Det är bevisat att relationen med den närstående kan vara en stark motiverande faktor för missbrukaren att göra en förändring, och att destruktiva relationer kan leda till återfall för den som missbrukar. Trots detta så görs det föga insatser för att hjälpa de närstående. Oftast så är det bara de anhöriga till personer som redan är inne i en behandling som får hjälp. Men alla som påverkas av sin anhöriges missbruk behöver stöd och hjälp! Dels för sin egen hälsa och dels för att de kan utgöra en avgörande faktor ifall missbrukaren funderar på en förändring.

Vårt land behöver få upp ögonen för de anhörigas situation. Vi måste inse att de anhöriga är de som har mest erfarenhet och upplevt sin närståendes missbruk under många år. Och troligtvis kommer att göra det i flera år till, och att de därmed kan spela en stor roll i missbrukarens förändring. Men, även om personen med missbruk inte vill förändra sig, så behöver de anhöriga hjälp för att inte gå ner sig i denna spiral av oro, ångest och stress. De ska inte behöva stå ensamma.

Inga kommentarer: