torsdag 19 mars 2015

Grundkurs missbrukarvård! #Uppdraggranskning #mellanstolarna

Okej. Med anledning av ‪#‎uppdraggranskning‬ och programmet ‪#‎mellanstolarna‬ så verkar det vara på sin plats med en grundkurs i missbruks- och beroendeproblematik till berörd socialtjänst. Om det stämmer som det sägs i Uppdrag granskning, att en LVM-utredning läggs ned pga av att personen inte dyker upp på ett möte denne är kallad till så är INTE det ett skäl att lägga ned utredningen. Det är en signal om att en utredning är ännu viktigare!

Om en person har kommit till akuten pga överdos, är 170 cm lång, väger 45 kg, 2 läkare har gjort LVM-anmälningar inom kort tid och personen själv har också sökt hjälp, så betyder det att den personen till följd av missbruket:
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.


När det gäller personer som mår så fysiskt och psykiskt dåligt och personen inte dyker upp på ett soc.möte så betyder det alltså inte att personen är omotiverad, att faran är över, eller att det inte finns behov av LVM-utredning och behov av hjälp. Det betyder troligtvis precis tvärtom: personen har inte förmågan att ta sig till rätt ställe på rätt tid pga denne är i fysisk och psykisk fara. Tänk tvärtom!

http://www.svt.se/ug/

 

Inga kommentarer: