lördag 7 mars 2015

Rädslan för återfall

Många anhöriga är oroliga för att deras anhörige ska få ett återfall. Det är lätt att man sätter upp höga förhoppningar när någon varit nykter/drogfri i några veckor eller månader. 

Forskning visar på att oddsen för att personen ska hålla sig nykter stiger då personen varit det i 1-3 år. Efter 3 år så håller sig oddsen mycket höga och stabila. Därför så krävs det, precis om med alla andra kroniska sjukdomar, ett aktivt och pågående förvaltningsstrategi för att förhindra ett eventuellt återfall.
Källa: NIDA (National Institute on Drug Abuse)

Återfall är ofta en del av processen att slutligen bli nykter och drogfri. Hur kan du som anhörig skydda dig om ett eventuellt återfall kommer? Tänk igenom vad du kan påverka, men framför allt vad du faktiskt inte kan påverka. Glöm inte att allting som har med missbrukarens beroende att göra är denne personens ansvar och val!


Läs mer på NIDAs hemsida: 
http://www.drugabuse.gov/

Ta hand om er!

Inga kommentarer: