lördag 11 juli 2015

Kontrollbehov - reflektionsfrågor!

Behovet av kontroll är vanligt hos anhörig till personer med missbruk. Man har en övertro på vad man ska lyckas åstadkomma med hjälp av att kontrollera en annan person.
Kontrollbehovet kan också bli som ett beroende. Känner man att man tappat kontrollen får man ångest, kanske hjärtklappning, snabb andning m.m. Det sätter igång massa kontrollbeteenden, och när man väl tycker sig ha fått kontroll så minskar ångesten tillfälligt, just för den stunden. För att sedan sätta igång igen och man snurrar runt i kontrollvalsen igen.

Känner du igen dig? Läs frågorna nedan och fundera, skriv gärna ned dina svar i kommentarerna!

Lycka till med övningen!


Inga kommentarer: