tisdag 28 juli 2015

Känslomässig osjälvständighet

Känner du som anhörig till en person med missbruk att ditt mående är tätt sammankopplat till hur din närstående mår just den dagen?
Är det så att om denne har en bra dag, då har du också en bra dag?
Eller om han/hon har ångest den dagen, då har du också ångest?
Och om du inte vet hur personen mår den dagen, då vet inte du hur du ska må?

Läs och begrunda dikten här nedan!


Inga kommentarer: