tisdag 15 september 2015

2 platser kvar!

Passa på! På fredag 18/9 är sista anmälningsdagen för CRAFT-kursen i oktober! Detta är en helgkurs som vänder sig till dig som är anhörig till en person med alkohol-, narkotika eller läkemedelsmissbruk. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett vetenskapligt baserat program för att hjälpa närstående och familjemedlemmar till en ökad livskvalitet samt att stödja och motivera sina närstående till nykter-/drogfrihet. Om du känner att du har försökt allt för att övertyga och övertala din närstående till förändring men att denne bara upplever sig ”attackerad” och förnekar problemet så erbjuds du på kursen alternativa kommunikations- och förhållningssätt. CRAFT rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som stöd för anhöriga. 

OBS! VIKTIGT: För att anmäla sig till CRAFT så måste man göra det via denna sida: https://dinkurs.se/29238

TIDER:
Lördag 3/10 kl. 10.00-16.00
Söndag 4/10 kl. 09.00-15.00

PLATS:
Stockholm. Plats meddelas i bekräftelsen efter anmälan.

PRIS:
1 900 kr per person inkl. moms (1 520 kr exkl. moms).

SISTA ANMÄLNINGSDAG:  
18/9 2015

Läs mer om kursen/anmäl dig här: https://dinkurs.se/29238
Om du har frågor gällande kursen, maila Carina på info@carinabang.se 

Välkomna!


VILL DU VETA MERA OM CRAFT?
Läs här: 

Hazelden Betty Ford Foundation ger Dan Anderson priset år 2002 till Ph.D Robert Meyers för sin forskning om CRAFT: http://www.hazelden.org/web/public/robertmeyer.page

Inga kommentarer: