onsdag 30 september 2015

Hur kan trauma påverka barnets hälsa?Ett trauma är ett hot som är så pass allvarligt att det kan ändra vår fysiologi. Om en människa går igenom detta i ett tidigt skede i livet så ökar det markant risken att denne utvecklar fysiska och psykiska sjukdomar som vuxen. Detta säger Nadine Burke Harris, som är barnläkare på Center for youth and wellness, i sin föreläsning på TedTalks (öppnas i iTunes). Genom en studie där 17 500 vuxna människor intervjuades, med frågor om deras barndom samt allmänna hälsotillstånd, så kom de fram till att trauman bland annat förändrar hjärnans utveckling och immun- och hormonsystemet. Barndomstrauman ökar sannolikheten för att utveckla bland annat hjärt- och kärlsjukdom, lungcancer och depression. 

Under ett långvarigt trauma så är det system som vi kallar “fly eller fäktas” ständigt igång, vilket gör att kroppens sätt att hantera stress hamnar ur balans. Barn är särskilt känsliga för detta, eftersom deras hjärnor ständigt är i utveckling. Med andra ord så kan hjärnans och kroppens utveckling påverkas mycket negativt av långvarig stress, vilket ett barn kan uppleva bland annat genom att växa upp i ett hem där dess föräldrar missbrukar. Ett resultat kan även vara inlärningssvårigheter, vilket kan leda till att barnet får felaktiga diagnoser i skolan, så som ADHD eller ADD.  

Burke Harris menar att vi inte ser tillräckligt allvarligt på detta problem; fler läkare behöver tränas, föräldrar måste informeras och kunskap måste nå ut till samhälle och skola. Genom att förstå hur barndomstrauman och hälsa hänger ihop så kan vi hitta verktyg att motverka uppkomsten av långvariga, och i värsta fall dödliga, sjukdomar. 


Om du inte har iTunes så kan du titta på föreläsningen på YouTube här.  

Inga kommentarer: