lördag 7 maj 2016

Reflektioner efter #UKESAD, Internationellt symposium om missbruk och beroende!

Tänkte sammanfatta några tankar efter #UKESAD, UK and European Symposium on Addictive Disorders 2-4/5 2016.

Det första som slår mig är såklart vad mycket kunskap det finns runt om i världen om missbruk och beroende. Och vad lite influenser som kommer in i Sverige. Vad många kunniga, professionella människor som brinner för att hjälpa människor med beroendesjukdomen, men som vi i Sverige aldrig få ta del av. Så många som skulle kunna få hjälp, men som inte får det.

Så samtidigt som jag fått mycket inspiration av alla kunniga personer och intressanta diskussioner, så blir det också en sorg, för alla personer med beroende och deras familjer som inte får möjligheten till den hjälp som finns. Jag säger inte att det skulle lösa alla problem, och att det skulle göra alla drogfria. Men det skulle absolut finnas mycket större chans.

Här kommer i alla fall några reflektioner från föreläsare och samtal med andra, lite nytt och lite som förstärker det vi redan vet:

-      *Det finns MASSOR av forskning. Nu behöver vi sätta kunskaperna till praktik.

-       *Ingen behandling är ”good enough”, det går alltid att göra bättre, sträva högre, fortsätta vara nyfiken och utveckla behandlingen utifrån varje persons behov.

-       *Fler och fler behandlingshem i USA och UK satsar på att erbjuda terapeutisk hjälp för personer med missbruk + PTSD. Traumabehandling och sorgebehandling är något man observerat är viktigt.

-         *Viktigt är också att erbjuda hjälp för att hantera stress, då stressrelaterade orsaker är den vanligaste anledningen till återfall. Det kan delvis vara stress orsakade av de skador drogerna skapat, men också stress och rädsla för att inte klara av livet som drogfri och den stress man upplever i ett utanförskap i samhället.

-     * En del i behandling på flera behandlingshem är att utöva yoga och meditation för att hantera stress samt erbjuda ”brainfood” som bygger upp hjärnan (Ex. Omega 3, lax, blåbär, avokado, nötter m.m.)

-             *Avsikten med substitutionsbehandling var inte att den skulle vara livslång, utan till hjälp under en övergångstid och borde ALLTID kombineras med terapeutisk behandling. Samtidigt visar statistik (UK forskning) att så här långt att enbart 13% går från substitutionsbehandling till total drogfrihet. Ofta innebär det ett livslångt åtagande med substitutionsbehandling.

-       *Beroende är en kronisk sjukdom med risk för återfall i sin sjukdom. En sjukdom som påverkar hjärnans belöningssystem, motivation och minne.

-     *Behandlingsresultat är beroende på stöd och behandling över TID. Ju längre tid – ju större möjlighet att klara av ett drogfritt liv.


-      *I behandling behöver man lära sig verktygen för att klara av livet – och dessa verktyg behöver man sedan använda resten av livet. Vilka verktyg som behövs är individuellt för varje person. 

-      *Det är av stor vikt att man även erbjuder, och insisterar, på att även familjemedlemmar och anhöriga, får stöd utifrån det lidande de utsätts för när personen med missbruk är aktiv samt att destruktiva relationer ökar risken för återfall i missbruk.

-            *I behandling behöver man lära sig verktygen för att klara av livet – och dessa verktyg behöver man sedan använda resten av livet. Vilka verktyg som behövs är individuellt för varje person. 
*
-    *Att förmedla hopp, mod och optimism är väldigt viktiga färdigheter hos terapeuten. Viktigt är också att terapeuten analyserar vad de själva tar in i samtalet, vilka ämnen, beteenden och känslor kan trigga igång terapeuten. Bearbeta dessa i egen terapi eller handledning.

-     *Var öppen för utveckling genom att vara lyhörd för vad klienten ger feedback på! Det finns många vinster med att lyssna i stället för att gå till försvar för behandlingen.

-    *Övergångar mellan olika skeenden i livet kan vara som svårast att hantera. Att bibehålla sin drogfrihet kan för vissa vara som svårast när det går som bäst. Då är de mest sårbara.

-     *Vissa väljer att undvika ordet ”klient” och benämner personerna i behandling hellre som studenter som lär sig om sjukdomen och sitt eget tillfrisknande.

-       *Kroniska sjukdomar, såsom beroende, blir oftast bara bättre så länge man är involverad i behandling. Om man avslutar sin behandling så ökar risken för att sjukdomen eskalerar igen. Exempelvis om man som person med högt blodtryck slutar ta sin medicin och åsidosätter motion och kost.

-       *Beroende är en sjukdom på ”the survival brain”. Den delen av hjärnan responderar inte så bra till logiskt tänkande. Den är känslomässigt driven och inte logisk. Därför ger inte mer information någon mer förändringsvilja.

-     *I parrelationer behöver den icke missbrukande-personen fortfarande förstå att de är 50% av relationen, se sin egen del och ta ansvar för den. Det är lätt att lägga allt fokus på personen med beroende. Men i en relation är man två. I dysfunktionella parrelationer kan man se att det ofta finns en person som försöker få den andre partnern att må bra i alla lägen, medan denne person är upptagen med att kritisera den förstnämnda personen. Det gör att båda personerna är upptagna med att fokusera på den andre, och inte behöver titta inåt på sig själv och ta ansvar för sina egna erfarenheter, känslor och beteenden.  Båda två fokuserar på den andre, men på olika sätt.

-       *Att använda droger innebär ofta ett ritualiserande kring drogen. Därför är det viktigt att skapa nya ritualer och vanor. Det kan rädda liv. En annan viktig del är att känna socialt ansvarstagande och gemenskap efter att man under lång tid med drogen känt sig isolerad tillsammans med sin substans.
-       Många behöver hjälp, verktyg och TRÄNING att hantera impulsivitet. Att lära sig att mellan Tanke – Känsla – och Handling finns möjlighet till PAUS – ANALYSERA – VÄLJA SIN RESPONS.

-    *Bland traumapatienter har man sett att marijuana förlänger/förvärrar traumat.

-       *Mycket vanligt är att när man slutar med en substansdrog fortsätter  eller börjar med en annan drog, man övergår till ett processberoende, såsom shopping, spel, sex m.fl


Håll ögonen öppna och passa på att boka en resa till UKESAD 2017!

Tack Anna Sjöström (Promilletanten) och Janique Svedberg för fantastiskt sällskap!


Inga kommentarer: