lördag 28 maj 2016

Misstänker du att din anhörige använder droger?

Sårbarhet för drog- och alkoholberoende ser olika ut från реrѕоn till person.  De som lider av ett beroende försöker оfta dölja deras ѕуmptоm eller underminera deras problem. Om du är orolig  för att en närstående använder droger, se över följande varningssignaler: 

1.    Förändringar i beteende:
Försämrad prestation vid arbete eller skola/slutar helt att närvara. Ett stort behov av pengar eller plötsliga finansiella problem, men personen kan inte förklara varför. Byte av umgängeskrets, fritidsaktiviteter etc. Personen hamnar ofta i bråk, olyckor eller olagliga aktiviteter. Hemlighetsfullt beteende, det personen säger stämmer inte riktigt med verkligheten..  

2.    Psykiska varningssignaler: 
Förändring då det kommer till personlighet, attityder eller värderingar. Humörsvängningar, irritation, ilska, hyperaktivitet, förlorad motivation och ångest. Blir plötsligt rädd eller paranoid utan förklaring. Verkar ofta vara ”borta”/inte vara närvarande.

3.    Fysiska varningssignaler:
Blodsprängda ögon, förstorade/förminskade pupiller, plötslig viktnedgång eller viktuppgång, förminskad/förhöjd aptit, förändrade sovvanor, försämrad hygien/kroppsvård. Sluddrande tal, skakningar och/eller försämrad koordination.  

Känner du igen något eller några av dessa varningssignaler? Kom ihåg att det finns många olika beroendeframkallande substanser: narkotika, mediciner, spelande, mat, träning, sex, alkohol еtс. Olika personer reagerar på olika sätt, vilket både har med vilken slags drog det handlar om men även personen i sig. Om du anar att din närstående har blivit/är på väg att bli beroende, försök att få kontakt/prata med personen och uttryck din oro. Sök också professionell hjälp! Det finns hjälp både för personen med ett riskbruk/missbruk och för de anhöriga!

/Carina

Inga kommentarer: