onsdag 14 december 2016

Finns det bara 12-stegsbehandling i Sverige?

Jag får ofta den frågan. Många får känslan av att det är bara 12-stegsbehandling som finns att välja på. Och jag vill verkligen påpeka att det programmet har hjälpt otroligt många människor! Det är ett fantastiskt program och man behöver aldrig känna sig ensam, för vilken byhåla man än kommer till i världen kan man räkna med att det åtminstone finns ett AA-möte att gå till. Men verkligheten är också den, att en sak aldrig funkar för alla. Vi är olika individer och kan behöva olika hjälp. Ibland kanske flera olika metoder, men under olika tider i livet.

Nedan har jag plockat ihop lite andra alternativ av hjälp som man kan söka, både för anhöriga och personen som lider av alkohol- eller drogproblematik. Alternativen är kanske fler än du tror, vissa av dem gratis, vissa kan finnas vid din kommun, medan viss hjälp bara erbjuds av privata aktörer och man får betala ur egen kassa.

Alternativ hjälp för anhöriga: 

En metod som är på frammarsch för anhöriga i Sverige är CRAFT (Community Reinforcement Approach & Family Training) och som även rekommenderas av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015). Fler och fler kommuner erbjuder idag CRAFT. Med CRAFT får man strategier för att förbättra både den anhöriges välmående och relationen mellan familjemedlemmar. Här kan du läsa mer om CRAFT: http://www.craftsverige.com/.

Trygga Barnen är en stiftelse som ger stöd och hjälp till barn och ungdomar upp till 25 år som växer upp i familjer med beroendeproblematik eller där någon mår psykiskt dåligt. I deras verksamhet ingår även Trygga Hjältar, som verkar för att fler barn och unga ska få möjlighet till hjälp och stöd. Läs mer här: http://www.tryggabarnen.org/.

För anhöriga som vill motivera sin närstående till behandling och personer med finns även ARISE™ Invitational Intervention, som bygger på ärlighet, respekt och kärlek – och inte på skam och skuld. I demokratiska konfrontationer bryts bland annat den onda cirkeln av upprepade besvikelser och misslyckanden.

Alternativ hjälp för personer med beroendeproblematik: 

CRA (Community Reinforcement Approach) är en annan manualbaserad metod som vänder sig till dig med alkohol- eller narkotikaproblem. CRA rekommenderas också av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer och erbjuds i flera kommuner. Syftet med behandlingen, som är praktisk till sin karaktär, är att personen ska hitta nya sätt att hantera de utlösande faktorerna till beroendeproblematiken.

Ur samma familj som CRA och CRAFT kommer behandlingsmetoden ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach). Den riktar sig till ungdomar och unga vuxna mellan 12 och 24 år med alkohol- och narkotikaproblematik. I behandlingen får man bland annat lära sig att öka tillfredsställelsen inom olika områden i livet och hantera och identifiera risksituationer som kan leda till att man dricker eller tar droger.

Man kan också anlita en egen Recovery Coach eller Sober Companion kan vara hjälpande i vardagen. Detta är en form av kamratstöd där coachen ofta har egen erfarenhet av beroendeproblematik. Man arbetar tillsammans för att främja nykterhet/drogfrihet, för att minska risken för återfall och för att stödja människan i livets olika områden. Coachen stöttar i vardagen och till en början träffas man kanske flera timmar varje dag för att successivt sedan fasa ut stödet. Anlitar man en Sober Companion kan han eller hon flytta in hos personen med beroende och/eller följa med på resor.

Den som har problem med alkohol eller droger kan även ta hjälp av självhjälpsprogrammet SMART Recovery©. I programmet får du hjälp med att återta kontrollen över ditt liv. För mer information, läs här: http://www.smartrecoverysverige.org/.

Behöver du prata med någon nu direkt och helt anonymt kan du ringa Alkohollinjen på 020–844448. 

TA HAND OM ER!  

Inga kommentarer: