måndag 19 december 2016

Locka till behandling

Det finns öppningar, ett antal så kallade fönster, då det kan vara lättare att nå fram och uppmuntra personen med skadligt bruk av alkohol- och droger till att söka hjälp.

I forskninghar man sett att det finns ett antal fönster som ibland skapar en större öppenhet för förändring. Det kan exempelvis vara: 

1. När personen känner ångest och är ångerfull över det som hänt under påverkan.

2. När någon som personen inte trodde kände till alkohol- eller narkotikaproblemet, påtalar och uppmärksammar det.

3. När det har skett en obehaglig incident till följd av alkohol- och drogkonsumtionen.

4. När personen ifrågasätter eller blir nyfiken på de anhörigas förändring.  

Det här är tillfällen då det kan vara extra aktuellt att ta upp önskemål om förändring och kanske föreslå hjälp eller behandling. Viktigt är att också tänka ut en lämplig tidpunkt för samtal.

Det är tyvärr vanligt att det bara är en person i familjen som vågar ta upp vad de uppmärksammat. Då är det lätt för personen som fastnat i ett skadligt beteende att förneka problemet och lägga skulden på den enda person som vågar ta upp ämnet. Men om flera personer, släktingar, vänner, arbetskollegor, chefen m.fl., påpekar samma sak är det inte lika lätt att blunda för problemet. 

Det finns en risk att man som anhörig känner sig bitter då man kan ha hört många löften om förändring men aldrig sett någon bättring. Det är vanligt att man säger saker i bitterhet, såsom: ”Jag tror det när jag ser det”, ”Det har jag hört förr”. Kom ihåg, det är inte du som familjemedlem som ska göra personen frisk. Det man som anhörig däremot kan göra är att ge sitt stöd till att hitta en lösning och uppmuntra personen till att söka hjälp.  

Här kommer några exempel: 

”Jag blir glad när du säger att du behöver hjälp. Vilka kontakter har du som kan hjälpa dig?”

”Jag skulle bli så tacksam om du sökte hjälp för detta. Jag är övertygad om att det skulle vara bra för hela familjen. Vilken sorts hjälp tror du att du behöver?”

”Jag tycker det låter klokt att du vill ta hand om din hälsa. Vilket är det första steget du behöver ta för att få rätt stöd?”De anhöriga kan se många vinster med att den de håller kär blir nykter och ren från droger men det är inte alldeles säkert att personen själv ser samma anledningar. Det är därför viktigt att utforska vilka problem personen själv ser med sin drogkonsumtion och vad som skulle vara vinster för dem med förändring. Ofta kan det som lockar till en förändring vara att vi vill undvika något eller att vi vill uppnå något. 

Påverkar beroendet relationer med nära och kära negativt? Får det fysiska eller känslomässiga konsekvenser? Och om vi vänder på det, finns det saker din närstående längtar efter, saknar, skulle vilja uppnå eller ha? Saker som denne kanske kan hålla med om skulle vara möjliga om inte drogerna kom emellan? 

Eftersom motivation är föränderlig så kan en persons beredskap att söka hjälp förändras från en dag till en annan. Om en person är öppen för att söka hjälp rekommenderar man inom CRAFT att denne bör erbjudas samtal med alkohol- och drogterapeut inom 48 timmar. Om man hoppar över ett eventuellt "fönster" är risken stor att personens drivkraft till förändring bleknar och hon eller han går då in i ytterligare ett skov av aktivt drogintag. Man ska smida medan järnet är varmt!

Inga kommentarer: