torsdag 1 december 2016

För att behandla beroende: behandla de anhöriga!

Ny forskning fortsätter lägga fram bevis för att man i många fall bör hjälpa de anhöriga då det i sin tur ökar möjligheterna för en lyckad behandling för personen med alkohol- och narkotikaproblem. Det har även visat sig att dysfunktionella relationer i den beroendes liv kan utgöra en risk för återfall efter behandling. Vidare så är ofta en viktig motivationsfaktor för den beroende att bevara (eller få tillbaka) goda relationer till sin familj.

David Lee, grundare till Heartland Recovery Center i Lowell, har stor erfarenhet av beroende och anhöriga. Han har själv varit beroende och gick till 25 olika behandlingshem för att försöka bli fri från drogerna. Det tog honom 18 år att till slut bryta sig loss för gott... Anledningen till att det tog så lång tid tror han främst har att göra med att inget av behandlingshemmen nådde ut till hans nära och kära, vilka alla hade helt olika syn på hur Lee skulle göra för att bli drogfri. Hans mamma trodde på terapi som den ultimata lösningen, hans pappa tyckte att allting skulle bli bra bara han ”skärpte sig” och skaffade ett jobb och hans mormor trodde att Gud var svaret. Och ingen av dem ville se nya vägar och alternativ. Att göra förändringen att bli nykter och drogfri är svår, och det blir ännu svårare om alla förespråkar olika saker. 

Om man inte bjuder in familjen i förändringen och hjälper dem att komma överens om en lösning, kommer man få det oerhört svårt att behandla den beroende. Utan familjens hjälp riskerar alla ansträngningar att hjälpa den beroende att gå förlorade. 

När ett beroende uppdagas i familjen brukar många familjemedlemmar försöka undvika fakta eftersom det är obekvämt och skrämmande. I relationer där substansberoende är närvarande är risken större för verbal och fysisk aggressivitet, vilket kan leda till förödande konsekvenser för alla. Forskning visar att anhöriga ofta ligger högt i skattningsskalor för ångest. Om inte hela familjen får hjälp, ökar risken för att familjemedlemmarna fortsätter må dåligt, trots att den beroende blir nykter och drogfri. Det är därför viktigt att man redan under behandlingstiden har tagit tag i eventuella problem för att minska risken för återfall. Men också för att hjälpa de anhöriga att skapa en plan för hur de ska hantera ett eventuellt återfall. Det är viktigt att ta tillvara på och utveckla positiva upplevelser i relationer till de nära anhöriga, då dessa i otaliga fall har bevisat kunna påverka behandling positivt. 

Vi måste stödja de anhöriga med samma ansträngning som vi hjälper personen med beroendeproblematik!

Inga kommentarer: