måndag 5 februari 2018

Finns det djur som tar skada i familjen?

Hot, utpressning och psykisk och fysisk misshandel är tyvärr vanligt förekommande i relationer och familjer där beroende förekommer. Och det behöver inte bara vara människor som är utsatta; om det finns alkohol- eller droger med i bilden ökar risken för våld även mot husdjur. 

Handlingen att skada djur är dubbel: det skadar djuret samt sårar och skapar otrygghet hos andra personer i familjen. Våld mot djur kan vara psykiskt, genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro, eller fysiskt, genom slag och sparkar. Motivet av en sådan våldshandling är ofta att kontrollera eller hota personer i djurets närhet. Det kan handla om att den närstående hotar med att skada djuret om den anhöriga lämnar henne/honom eller att personen tar ut all sin ilska och frustration på djuret när han/hon anser att den anhöriga betett sig dåligt. På så vis läggs all skuld över på den anhöriga och det skapas en rädsla både för att lämna personen samt att göra någonting som kan uppröra. 
 Våldsutsatta kvinnor och djur 

En hållhake som gör att många kvinnor inte lämnar en våldsam relation kan vara just för att skydda djuren, då det hade varit svårt att ta med sig djuren vid en flykt. Tanken på att lämna bort ens älskade vän är även otänkbar för många. Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har inte bara mött våldsutsatta kvinnor och barn utan även våldsutsatta djur. 

För att alla ska få ett likvärdigt stöd behövs ett mer utvecklat skyddsnät för våldsutsatta djur. Idag finns det däremot tyvärr få kvinnoboenden som tar emot djur, bland annat på grund av djurallergi. Utvecklingen går trots det framåt, vissa hem har specialanpassade rum där husdjur är tillåtna. Om man är osäker kan man leta upp jourer på nätet och höra av sig och fråga. 


VOOV- Veterinär omtanke om våldsutsatta (www.voov.nu)

VOOV är en ideell förening som vill underlätta uppbrottet från våldsutövaren genom att erbjuda det våldsutsatta djuret ett boende. De tilldelar bland annat tillfälliga jourhem åt djur som far illa, när ägaren befinner sig i ett skyddat boende. De jobbar i samarbete med bland annat polisen, socialtjänst och kvinnojourer. 

Misstänker du att ett djur far illa? Anmäl det! När djur far illa är det vår skyldighet att värna om deras rättigheter. Det är troligt att hela familjen kan behöva hjälp.


Om du behöver akut hjälp, ring 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall, ring 114 14. Eller ring Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50


Coaching & Motivation Scandinavia AB donerar pengar till VOOV varje år.


Inga kommentarer: