söndag 25 februari 2018

4 sätt att stödja en person som befinner sig i ett tidigt stadie av nykter-/drogfrihet


1. Håll personen ansvarig för sitt beteende

En person som nyligen blivit nykter/drogfri känner sig ofta överväldigad av skuldkänslor. Personer med beroende tenderar att göra många misstag och skada andra för att kunna fortsätta använda alkoholen/drogen. När man sedan blir fri från sitt beroende kommer verkligheten och allt man gjort ikapp en.  

Men viss skuld kan vara hälsosam att känna, särskilt om personen på grund av denna gör en positiv förändring. Det är känslan av skuld som signalerar att personen agerat på ett visst sätt som den egentligen inte själv vill. Det kan vara en motivationskraft till förändring. Så försök inte lindra detta genom att förminska, ex. ”Det var inte så farligt”. Förmedla i stället hopp, ex.: ”Jag kan se att alkohol-/drogkonsumtionen bidragit till att du gjort saker du ångrar, men nu gör du något åt det! Det är ett problem som är möjligt att lösa genom förändring”. När personen är i tidig återhämtning, och undviker att erkänna sina fel, då är det okej att som anhörig visa att man är medveten om personens negativa beteenden och låta honom/henne vara ansvarig för dem.


2. Låt det ta sin tid   

Det är viktigt att komma ihåg att den första tiden för nykter-/drogfrihet är mycket oförutsägbar. Man kan inte vara säker på om ens närstående kommer ta återfall. Många människor med beroende säger till och med själva att de inte är säkra på om de kommer lyckas ta sig igenom den första tiden. Det finns många inlärda beteenden man måste övervinna och sedan ersätta med andra beteenden. Tillit är ett slags band som tar tid att läka. Tillit växer med tiden när en persons agerande överensstämmer med vad han/hon säger. Låt det ta tid. Var förberedd på återfall, men hoppas på det bästa. 


3. Nykter-/drogfrihet löser inte alla problem

En människa har nästan alltid ”oskyldiga” avsikter då man börjar använda alkohol eller droger. Det kan också finnas psykisk ohälsa i grunden som är en anledning till att man är extra sårbar för substanser. Till slut blir konsumtionen allt mer regelbunden och då handlar det ofta om att hantera smärtsamma tankar och känslor. Så småningom blir man fysiskt beroende. När beroendet fortskrider staplar alla problem upp sig på varandra och tillsammans med personens livsstil blir tillvaron allt svårare att hantera. När alkoholen/drogen försvinner finns de känslomässiga problemen kvar. Så, på samma gång som det är viktigt att låta personen stå ansvarig för sina handlingar, kan det vara viktigt att hålla detta i åtanke, då du ser att din närstående kämpar med att hålla sig nykter/drogfri. Personen måste anpassa sig till det nya livet och alla sina problem utan närvaron av alkoholen/drogen. 


4. Var fokuserad på ditt eget välmående

Beroende på hur engagerad du var i personen när denne var aktiv i alkohol-/drogkonsumtionen kommer du upptäcka att din situation kommer förändras när han/hon blir nykter/drogfri. Din närstående kommer inte behöva dig på samma sätt som hon/han behövde dig under tiden för beroendet. Ditt fokus på personen kanske tog upp en stor del av ditt liv, och det är viktigt att du hittar ett sätt att rikta tillbaka fokus på dig själv och låta personen sprida sina vingar, utan att ta över kontrollen. Du kommer kunna stödja bättre om du mår bra och vågar fokusera på dina egna behov.  

1 kommentar:

Stina sa...

Hej Carina. Ja, tänk vad man gick på tå under den första tiden då ens anhöriga kom hem från vård för sitt alkoholmissbruk. Det var inte det lättaste. Men till sist lärde jag mig att börja tänka på mig själv och mitt bästa. Det slutade i.o.f.s i att bandet mellan oss brast. Men idag mår jag så pass bra så jag ångrar inte att bandet brast mellan oss. Nu är jag också utbildad erfarenhetsepert inom psykisk ohälsa och missbruk, och vill på så vis hjälpa andra som går igenom det jag gått igenom.