fredag 23 februari 2018

Nu kan du som anhörig delta i en ny och viktig studie från Anhörigstödet!

Anhörigstödet rekryterar nu anhöriga att delta i en internetbaserad studie. De söker personer som oroar sig för sin närstående med alkoholproblem, eller vårdnadshavare som oroar sig för att en annans vårdnadshavares alkoholproblem påverkar barnets mående. Syftet med studien är viktigt: att sprida kunskap genom att kunna nå ut till fler anhöriga! Om du deltar kommer du även erbjudas ett program för anhöriga som kan ge dig verktyg att hantera den situation du befinner dig i. Forskargruppen består bland annat av personer från Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting.

Om du är intresserad av att delta kan du läsa mer ingående om studien och anmäla dig på Anhörigstödets hemsida

Inga kommentarer: