söndag 15 april 2018

7 varningssignaler för återfall

Är du anhörig till en person som nyligen har blivit nykter, men går ständigt runt och är rädd för att denne ska falla tillbaka i sitt beroende?

Du är inte ensam! Faktum är att risken för återfall under de första 12 månaderna är mycket hög; cirka 64 procent. Det är alltså sällan, även om det händer, att en person exempelvis går i behandling och efter det aldrig tar återfall. Återfall kan ske under behandling, direkt efter behandling eller flera år efter behandling. Men det är viktigt att veta att det blir bättre med tiden. Efter cirka 3 år av ihållande nykterhet så sjunker återfallsrisken till cirka 14 procent! Exempel på varningssignaler för att personen är på väg att ta återfall i sitt beroende:

1. Extrem utmattning på grund av exempelvis överbelastning. 

2. Oärlighet. Personen ljuger om exempelvis vad denne har gjort eller har spenderat sina pengar på.

3. Överdriven självsäkerhet på hennes/hans förmåga att hålla sig nykter, utan att denne egentligen anstränger sig.  

4. Orimliga förväntningar på hur andra borde tänka eller vara.  

5. Blir ofta aggressiv/arg utan orsak.

6. Nedstämdhet, vilket kan vara tecken på depression.

7. Orimligt höga förväntningar på sig själv, vilket ofta leder till besvikelse då denne inte uppnår sina mål.


Vad kan jag som anhörig göra?


Om du som anhörig märker av sådana här förändringar hos din närstående: tala lugnt om det för personen och lyssna sedan på vad hon/han har för tankar. Försök att agera innan det är för sent. Personen kan söka professionell hjälp hos exempelvis läkare, terapeuter eller behandlingshem. 

Ett annat sätt att hantera ett eventuellt återfall är att först och främst, medan personen är nykter och drogfri, göra upp ett plan för hur du/övriga runt omkring ska agera vid återfall. Då är detta redan uppgjort och förhoppningsvis kommer återfallet vara lättare att hantera. Det behöver då inte heller föras diskussioner när personen börjat dricka/ta droger, då ett sådant läge inte är bra för samtal. Om den närstående är på behandlingshem så kan du be de som arbetar på behandlingshemmet att göra upp en sådan återfallsplan tillsammans med dig.

Att gå på anhörigmöten (ex. Alanon, Naranon, FMN, AMD, AHA) och ta hjälp av sitt eget sociala stöd är extremt viktigt i detta läge. 


Vägen till nykterhet är en lång process, och personen måste arbeta dagligen med sin nykter- och drogfrihet. Det är även viktigt för dig som anhörig att veta att det i slutändan alltid är den beroendes eget ansvar att ta sig ut ur beroendet!

Ta hand om er själva och värna om varandra! 


Inga kommentarer: