fredag 20 april 2018

Har du en närstående med beroendeproblem? Du behöver inte skämmas

Måste han dricka så mycket? Måste hon ta droger? Vad ska våra vänner säga? Säkerligen har du som är anhörig till en person med beroendeproblem ställt dig dessa frågor. Att skämmas inför andra är nämligen en vanligt förekommande mekanism hos de om står nära någon som dricker för mycket eller tar droger. 
Ordet skam sägs kunna ha två ursprung: det fornnordiska ordet skömm som betyder att skämta eller förlöjliga, och det anglosaxiska ordet shame vars betydelse ursprungligen är att dölja eller täcka över. I grunden är skam en känsla som uppstår när vi upplever att vi förlorar vårt anseende eller andras gillande. Känslan är starkt negativ och kan ofta uppfattas som mycket smärtsam, där även fysiska symptom kan uppstå. Kortfattat handlar det i grunden om hur vi tror att andra uppfattar oss som människor – vi är helt enkelt rädda för att andra inte ska tycka om oss. 

När det kommer till beroendeproblematik hos en närstående blir det ännu lite mer komplicerat. Kanske känner du dig rädd för att andra ska tycka att det inte bara är "fel" på din närstående utav även på dig själv/dina familjemedlemmar. Det uppstår lätt misstankar om vad andra människor tänker och tycker om dig/er, exempelvis att personen har en dålig karaktär eller att du gör fel som stannar hos personen. Dessa är tankar som är svåra att bli av med så länge beroendeproblematiken finns där, och de är en stor anledning till varför vi ofta försöker dölja beroendet, rädslan för skammen är helt enkelt för stark.

Att försöka undvika skammen är ingenting konstigt, utan en helt normal reaktion på någonting som väcker starkt obehag. Men man bör komma ihåg att det sällan hjälper att stänga in och förneka känslor som faktiskt är oundvikliga. Att samtala i en trygg miljö med andra anhöriga som har samma erfarenheter och som inte heller dömer är en metod som kan göra att man känner sig mindre ensam och kan i förlängningen leda till att skamkänslorna minskar.

Kom ihåg - Du är inte ensam om att känna som du gör, och glöm inte bort att det alltid finns hjälp att få.

Inga kommentarer: