torsdag 9 december 2010

Anhöriggrupper start 10/1 2011

I januari drar vi igång Anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare i Stockholm!
6 måndagar i streck med start måndag 10/1 kl. 18.00.

Gruppledare är: 
Carina Bång, beteendevetare & coach med erfarenhet av att vara anhörig
Torbjörn Alderfalk, nykter alkoholist och narkoman samt coachar anhöriga.

Vi arbetar utifrån Arbetsmanualen för anhöriga till missbrukare och diskuterar olika teman vid varje tillfälle, ger inspiration, stöd och kunskap till varandra!

Kostnad: 100 kr/tillfälle (600 kr för alla tillfällen, kostnaden faktureras i förskott). Arbetsmanual samt övrigt material ingår. Plats meddelas vid anmälan.

Diskussionsteman:
* Symptom på medberoende
* Maktlöshet
* Att frigöra sig
* Skuldkänslor och att vara till lags
* Vad tycker jag?
* Tydlig kommunikation
* Hur påverkas du?
* Kropp & Hälsa
* Sorg, besvikelse och krossade drömmar


För anmälan: ta kontakt med Carina på info@carinacoach.se.

Välkomna!

Inga kommentarer: