måndag 13 december 2010

Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem

Statens folkhälsoinstitut har skrivit rapporten:
"Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem"

Några av de resultat de kommit fram till är att omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen konsumerar alkohol i en omfattning som utgör en risk för föräldrarnas egen hälsa, så kallat ”riskbruk”.

Resultaten i rapporten indikerar att allvarliga alkoholproblem i familjen medför hälsorisker för barnen. Dessa behöver inte bestå i vuxen ålder förutom att andra studier visar att barn till föräldrar med alkoholmissbruk själv löper en ökad risk att utveckla alkoholproblem.

Föräldrars riskbruk av alkohol ökar risken för negativa effekter på barns hälsa. Om det dessutom finns ytterligare problem i familjen, som tex psykisk sjukdom, stärks risken ytterligare att det påvkerar barnets hälsa negativt.
Detta berör många barn i vårt samhälle och den största steget mot förbättring är naturligtvis att minska riskbruket av alkohol bland vuxna. Det är förutom det av vikt att barn får tillgång till stöd och insatser i syfte att minska hälsoproblemen som uppstår då det är utsatt för stora påfrestningar. Exempelvis kan sådana insatser tillgodoses inom skolan, där de får hjälp att hantera känslor och utveckla sin förmåga till problemlösning.

Vill ni läsa hela rapporten från Statens folkhälsoinstitut? Klicka här!

Inga kommentarer: