söndag 20 januari 2013

Boktips om medberoende m.m.


Hej på er!

Tidigare har ni önskat en lista på böcker som kan vara till hjälp för anhöriga. Så här har jag skrivit en lista på böcker jag tycker varit bra av olika anledningar. De har olika ämnen, exempelvis:

* Medberoende
* Missbruk
* Personlig utveckling
* Relationer

Googla på titlarna så får ni mer information om varje bok!

Först min egen bok naturligtvis! ;-)

Bång, Carina. "Släpp kontrollen - Vinn friheten" För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser. Vulkan förlag 2012.

Agerberg, Miki ”Kidnappad hjärna – En bok om missbruk och beroende” Studentlitteratur 2004.

Beattie, Melody “Bli fri från ditt medberoende” Nordstedts Akademiska förlag 2001.

Bengtsson, Anna-Bodil & Gavelin, Ingegerd. ”Familjer och missbruk – Om glömda barn och glömda föräldrar”. Books-on-Demand. 2004.

Black, Claudia ”It will not happen to me!” First Ballantine Books Edition 1987.

Byron, Katie & Mitchell, Stephen ”Älska livet som det är” Ica Bokförlag 2009.

Cullberg Weston, Marta. ”Från skam till självrespekt”, Bokförlaget Natur och Kultur, 2008.

Hellsten, Tommy. ”Flodhästen i vardagsrummet” – Om medberoende och mötet med barnet inom oss. Verbum Förlag AB. 2006.

Holmberg, Carina & Enander, Viveka. ”Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser” Kabusa pocket 2004.

Hotchkiss, Sandy. ”Men jag då? Hur man överlever tillvarons narcissister”.  Svenska förlaget, liv & ledarskap 2003.

Iverus, Isabella ”Känner du någon med alkoholproblem? Handbok för anhöriga, medberoende och barn till alkoholister”. Viva 2008.

James, John W & Friedman, Russell. “Sorgbearbetning” – Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Svenska Institutet för sorgbearbetning 2003.

Lyubomirsky, Sonja.” The How of Happiness”, A New Approach to Getting the Life You Want. Penguin Books. 2009.

Meyers, Robert J & Wolfe, Brenda L. Get Your Loved One Sober”, Alternatives to Nagging, Pleading, and Threatening. Hazelden Information & Educational Services 2003.

Nakken, Craig ”Jaget och Missbrukaren”. SCAA och Proprius Förlag 1996.

Norwood, Robin. ”Kvinnor som älskar för mycket”. Förlag: Pan, P.A. Norstedt & Söner AB. 2004.

Pihl, Emma. “Let go – Bli fri från ditt kontrollbehov”. Bokförlaget Forum 2009.
Hoppas ni får en utvecklande läsning!
/Carina

Inga kommentarer: