fredag 11 januari 2013

Presentation av "Släpp kontrollen - Vinn friheten!"

Presentation av boken ”Släpp kontrollen – Vinn friheten”  För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser, av Carina Bång.

”I över 20 år höll jag tyst. Jag trodde att de skulle betrakta mig som en sämre människa. Tystnaden isolerade mig. Det här är något människor behöver våga prata om. Anhörigproblematiken borde lyftas upp mer. I tv, radio och tidningar. Det betyder mycket att få lätta sitt hjärta.” Gunvor, pensionär och drabbad anhörig
Vi kommer att få följa Gunvor och andra anhöriga till personer med beroende- och missbruksproblematik i denna bok. Personerna som blir intervjuade kommer att beskriva sina processer från att påverkas av missbrukets kaos till ett större välbefinnande i livet. Boken handlar om de anhörigas situation. De lever ofta under hög stress och oro och gör allt som står i deras makt för att hjälpa sin kära till ett bättre liv. Men med alkohol- och drogproblem kommer ofta förnekelse och den anhörige möts av en kall hand inför sina ansträngningar att rädda den beroende. Boken är en guidebok för anhöriga som stegvis vill starta en process till ett större välbefinnande. Den bjuder på flera perspektiv med intervjuer med anhöriga som är sammanboende, förälder, syskon och vuxna barn till personer med beroendeproblematik. Den ger kunskap om den anhöriges situation och om den anhöriges frigörelseprocess från missbrukets berg- och dalbana med självhjälpsövningar för läsaren.

Författaren Carina Bång har lång erfarenhet av att motivera personer med missbruksproblematik till förändring. Boken har hon skrivit som stöd till anhöriga och som ett led i att uppmärksamma anhörigas situation då det i dagsläget finns lite hjälp och stöd för anhöriga beroendevården.
Vill du beställa boken? Då kan du hitta den här: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9163702967


2 kommentarer:

per sa...

ska genast beställa boken :)

kommentar till sidans layout:
huvudspalten klipps av med ett par (2) bokstäver,
jag läser i Safari så kanske funkar bättre i andra läsare...

tack för en väldigt bra sida
/per

per sa...

ska genast beställa boken :)

kommentar till sidans layout:
huvudspalten klipps av med ett par (2) bokstäver,
jag läser i Safari så kanske funkar bättre i andra läsare...

tack för en väldigt bra sida
/per