fredag 3 januari 2014

Januari tema: Missbruk & våld i nära relationer

Hej kära läsare och följare!

Denna månad (januari) har jag en tema månad på bloggen med inriktning på missbruk och våld i nära relationer.
Fortsättningsvis kommer jag skriva i huvudsak mäns våld mot kvinnor då det statistiskt sätt är fler män än kvinnor som slår sin partner. Jag är medveten om att det säkerligen finns ett mörkertal gällande kvinnor som slår sina män, att det finns våld även i samkönade relationer och att allt som skrivs här nedan även går att applicera på våld i andra nära relationer. Vi ska också komma ihåg att det absolut vanligaste våldet är mäns våld mot andra män.

Alkohol + droger + våld

I genomsnitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. Eftersom våldet oftast utövas inom hemmets väggar är det svårt att upptäcka, ingripa och att hjälpa de drabbade. Beräkningar som gjorts visar att cirka två tredjedelar av den misshandeln som utgörs av våld är av make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. År 2011 anmäldes cirka 21 000 fall av misshandel mot kvinnor där gärningsmannen var bekant med offret. Av dessa kan cirka 15 000 vara fall där gärningsmannen är någon som kvinnan hade eller tidigare hade haft en nära relation med. Alkohol finns ofta med i bilden när misshandeln sker. (Källa: http://www.brottsrummet.se/sv/vald-inom-familjen)

Över hela världen finns ett samband mellan manlig berusning och våld mot kvinnor. Alkoholen är dock inte orsaken till våldet, men det kan vara den utlösande eller förstärkande faktorn. Även andra substanser såsom exempelvis amfetamin, anabola m.fl. kan öka risken för våld.  Drogen gör också att männen som slår gör det oftare och med större brutalitet. Men, trots att de flesta misshandelsbrott sker när mannen är alkoholpåverkad så är det bara en liten andel av alla tillfällen då männen druckit  som leder till misshandel. I dag sker hälften av den polisanmälda och registrerade våldsbrottsligheten i samband med alkoholpåverkan. (Källa: http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Vald-och-overgrepp/Vald-och-alkohol/)

Vad räknas som misshandel?

Många gånger kan det vara svårt för offret att inse att de faktiskt har varit utsatt för misshandel. Det beror på vad vi har för bild av vad som räknas som misshandel.
Ringa misshandel: är till exempel en örfil, en lättare spark, att knuffa någon så denne slår sig, att slita och dra i någons kläder.
Misshandel av normalgraden: kan vara om man skadar någon så att denne får ett sår, bryter ett ben eller slår ut en tand. Det kan också vara att man rakar av håret på någon.
Grov misshandel räknas som livsfarlig misshandel med till exempel kniv, yxa eller skjutvapen. Om våldet är särskilt grymt räknas det också som grovt. Det kan till exempel vara att sparka på någon som ligger och att många personer tillsammans misshandlar någon som är hjälplös. Även spridning av vissa sjukdomar, till exempel HIV, räknas som grov misshandel. (Källa: http://www.brottsrummet.se/Bazment/15.aspx)

Att bemöta någon som är påverkad och aggressiv:

Det är inte läge att försöka diskutera eller reda ut problem om personen du pratar med är påverkad och det finns risk att denne kan bli aggressiv.
Försök behålla lugnet, sänk rösten och tala lugnt. Eventuellt fråga frågor som kanske gör att personen stannar upp och tänker till (detta beror på hur påverkad och aggressiv personen är).
Undvik all fysisk kontakt. Personen kan känna sig trängd eller påhoppad och kan öka risken för våld. Ge personen snarare större utrymme. Om du kan, gå därifrån. Låt personen lugna ned sig på egen hand.
(Källa: http://www.vardguiden.se/Tema/Psykisk-ohalsa/Vald-och-overgrepp/Vald-och-alkohol/)

Viktiga telefonnummer om du känner igen dig i denna situation:

Om du behöver akut hjälp, ring 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall, ring 114 14.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
För barn och ungdomar: BRIS tel: 116 111
Manscentrum: 08 - 643 11 71
För personer i samkönade relationer, RFSL Brottsofferjour: 020-34 13 16
Oroar du dig för din alkoholkonsumtion? Alkohollinjen: 020-84 44 48

Nästa inlägg kommer att handla om barn som utsätts för våld och uppväxt i missbruksfamiljer.

Tillsammans är vi starka!
/Carina

1 kommentar:

Anonym sa...

Hur ser man på att någon psykiskt misshandlar sin partner, enbart genom att förringa och nervärdera och fullständigt tillintetgöra någon att med ord skapa dålig eller ingen självkänsla hos sin parter. Många gånger stannar ju partnern kvar i detta trots det.
Hälsningar Eva