tisdag 14 januari 2014

Månadens tema 3: Missbruk & Våld

Majoriteten av Sveriges kvinnojourer har inte bara möt våldsutsatta kvinnor och barn utan även våldsutsatta djur. En hållhake som gör att många kvinnor inte lämnar en våldsam relation kan vara just för att skydda djuren, då det hade varit svårt att ta med sig djuren vid en flykt. Om det finns missbruk med i bilden så ökar risken för våld, både mot djur och människor.

I boken "Med husbondens röst" av Carin Holmberg där hon tagit del av kvinnojourernas upplevelser berättas exempelvis om Moa som har blivit misshandlad av sin sambo Mats och där han även utövat våld mot deras gemensamma djur. I början av relationen flyttar Moa in hos Mats med sina två katter och både Mats och Moa skaffar sig varsin hund. Efter att Mats sparkat Moas hund vill hon inte längre lämna sin hund ensam med honom. Och trots att han även skållat hennes katter under kranen vågar hon inte lämna relationen. Mats hotar med att leta upp henne och döda djuren om hon lämnar honom.
Efter att Moa legat på sjukhus ett dygn då hon blivit så svårt misshandlad av Mats så åker hon hem, där ligger hennes hund blodig och livlös innanför dörren. Moa lämnar då Mats och är tyvärr tvungen att lämna bort katterna då de tappat förtroendet för henne.

Handlingen att skada djur är dubbel: Det skadar djuret samt sårar och skapar otrygghet hos kvinnan och barnen. Våld mot djur kan användas för att kontrollera eller hota personer i djurets närhet.

Våld mot djur kan vara psykiskt, genom att skrämma och skapa en otrygg tillvaro, eller fysiskt, genom slag och sparkar. 

Idag finns det få kvinnoboenden som tar emot djur, bland annat beroende på djurallergi. För att alla ska få ett likvärdigt stöd behövs ett mer utvecklat skyddsnät för våldsutsatta djur.


VOOV- Veterinär omtanke om våldsutsatta (www.voov.nu) är en ideell förening som vill underlätta uppbrottet från våldsutövaren genom att erbjuda det våldsutsatta djuret ett boende. De jobbar i samarbete med bland annat polisen, socialtjänst och kvinnojourer.

Misstänker du att ett djur far illa? Anmäl det! När djur far illa är det vår skyldighet att värna om deras rättigheter. Det är troligt att hela familjen kan behöva hjälp.

/Carina


Om du behöver akut hjälp, ring 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall, ring 114 14.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
För barn och ungdomar: BRIS tel: 116 111
Manscentrum: 08 - 643 11 71
För personer i samkönade relationer, RFSL Brottsofferjour: 020-34 13 16
Oroar du dig för din alkoholkonsumtion? Alkohollinjen: 020-84 44 48

Inga kommentarer: