onsdag 8 januari 2014

Månadens tema 2 Missbruk och våld

Hej igen!
Som ni säkert förstått så har jag denna månad ett tema som jag bloggar om: Missbruk och våld.
Förra inlägget handlade om mäns våld mot kvinnor och alkoholens inverkan på detta.

Det här inlägget kommer att handla om missbruk och våld mot barn och barn som bevittnar våld i hemmet. Våld behöver inte alltid betyda fysiskt våld mot exempelvis mamma eller dem själva. Det kan också vara höga röster, skrik, omkullvälta möbler, slag i dörrar mm som bidrar till barnets rädsla och otrygghet. Många barn som upplevt våld beskriver också att det kanske inte sett, men de har hört, och det i sin tur skapar rädsla och traumatiska minnen.

"När jag bodde hos farsan så var det ju han som bestämde. Då fick jag nästan inte göra någonting. När pappa är hemma på helgen brukar han dricka. Sen blir han full. Sen är han bakfull nästa dag och då blir han arg på nästan allt. Han är ganska oschysst."  (Intervju med barn ur boken Barn som upplever våld. Pappas våld mot mamma - barns förståelse och komplexa offerskap. Gothia Förlag 2007.)

"Det bästa för barn är att bo hemma" - Är det sant?
Forskningen visar att det beror på situationen. Om det finns våld i hemmet så kan barnen uppleva en lättnad att slippa bråken vid en separation och flytt. Hemmet är annars platsen för våldet och en flytt innebär ett fysiskt avstånd från denna plats. I barnens berättelser så framkommer det att det viktigaste är att bo tryggt.  (Barn som upplever våld. Hur förhåller sig barn till våld i hemmet? Gothia Förlag 2007.)


Barn som lever med våld i hemmet kan innebära trauma för barnet. Ett trauma kan sägas vara en händelse som är så skrämmande och påfrestande att den skapar psykiska och fysiska reaktioner. I detta fall en situation som barnet inte själva valt eller ansvarar för, men som de ändå måste förhålla sig till. Många barn som bevittnat våld i hemmet visar också en mängd beteendemässiga och emotionella problem såsom ångest, depression, aggressivitet, antisociala och ängsliga i jämförelse med andra barn.  (Barn som upplever våld. Hur förhåller sig barn till våld i hemmet? Gothia Förlag 2007.)
 
Om du lever i en familj där det förekommer våld, så sök hjälp! Du behöver inte stå ensam i detta!
 
Här kommer några tips på ställen du kan vända dig:
Om du behöver akut hjälp, ring 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall, ring 114 14.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
För barn och ungdomar: BRIS tel: 116 111
Manscentrum: 08 - 643 11 71
För personer i samkönade relationer, RFSL Brottsofferjour: 020-34 13 16
Oroar du dig för din alkoholkonsumtion? Alkohollinjen: 020-84 44 48
 
Ta hand om er!
/Carina

Inga kommentarer: