lördag 22 mars 2014

Acceptera att man inte förstår

Ofta kan det vara så att man som anhörig inte kan förstå varför den vi älskar väljer att ta droger, dricka alkohol eller ta tabletter i stället för att välja livet och samvaron med nära och kära. Vi kan inte förstå varför de vi älskar väljer att kanske svika oss, ibland vara elaka och ibland försumma oss.

När vi inte förstår försöker vi inte psykologiska förklaringar till varför det är så. Vi hoppas att om vi bara förstår så kommer vi må bättre. Om vi bara förstår så kommer vi kunna hjälpa personen att bli "friskt".
Exempel på förklaringar:
* Hen hade en svår barndom...
* Hens föräldrar drack också...
* Hen har dåligt självförtroende...
* Hen har dålig självkänsla...
* Hen kände sig oälskad/dög inte för sina föräldrar...
* Hen har en depression...
* Hen är arbetslös...
* Hen är ensam...

När vi så har hittat den psykologiska förklaringen har vi lättare att förlåta, lättare att stå ut och ha överseende med eventuella svek, elakheter och att bli försummad ibland... Därför det är synd om hen och hen behöver hjälp. Det blir på den anhöriges ansvar (och bekostnad av sin egen hälsa och kanske andra ansvarsområden) att försöka hjälpa, stödja och göra personen frisk.

Men, skulle vi ha låtit en annan människa behandla oss så? Skulle vi låta exempelvis en vän, annan familjemedlem eller arbetskamrat utsätta oss om och om igen för svek, lögner och elakheter?
Kanske inte.

Varför står man du ut när en gör det men man skulle inte accepterat om någon annan gjorde det?

Ibland kanske det är så att det vi inte kan förstå det som är orsaken bakom. Ibland är det kanske så att det ligger bortom vår uppfattningsförmåga. Kanske är det så att vi ibland mår bättre av att acceptera det. "Det här förstår jag inte. Jag accepterar att jag inte förstår. Men det jag inte förstår får konsekvenser för mig och för mitt liv. Hur vill jag gå vidare utifrån den kunskapen?"

/Carina

Inga kommentarer: