söndag 9 mars 2014

Medberoende - vad betyder det egentligen?

Jag tycker om när jag hör/läser påståenden som är kritiska till begreppet "Medberoende". Det kanske låter märkligt, eftersom jag skriver en hel blogg om medberoende och har skrivit en bok som hjälp för personer som utvecklat medberoendebeteenden.

Men, enda sedan jag började titta närmare på "medberoende" så har jag varit kritiskt till begreppet. Vissa ser medberoende som en sjukdom Men medberoende är ingen diagnos. Jag ser dessa beteenden som man kan samla ihop under vad som avses med "medberoende" som ett flertal olika coping/anpassningsstrategier för individer som försöker hantera svåra och traumatiska livsomständigheter. Egentligen en naturlig reaktion på en onaturligt situation.

Sedan kan dessa beteenden i längden ge negativa konsekvenser. Och att leva med alkohol- och drogproblematik kan ge stressrelaterade problem som i sin tur kan ge en diagnos. Exempelvis mag- och huvudvärk, depression osv.

Vissa säker också att "den medberoende är sjukare än missbrukaren". Njaaeee... det håller jag inte heller med om. Men den medberoende utvecklar i längden ofta destruktiva och dysfunktionella mönster i samspelet med personen med missbruk men kan också påverka andra relationer. Människor som lever i utsatta, oberäkneliga och ibland farliga livssituationer kommer att försöka göra det bästa de kan just i den situationen. Men hade man haft facit i hand så hade man kanske gjort annorlunda. Fast ingen av oss får ju facit. Vi får göra så gott vi kan, utifrån den kunskap och erfarenhet vi har.

Jag har försökt hitta ett bättre begrepp än ordet "medberoende" men då är det ingen som förstår vad jag avser istället. Oftast använder jag "anhöriga till personer med missbruksproblematik" men det är så långt... Har ni andra tankar eller begrepp som är bättre lämpat för att beskriva fenomenet? Skriv i kommentarerna är ni snälla!

Läs mer om svårigheter med begreppet medberoende här: http://www.can.se/Global/Tidskriften_AoN/2013/5-13-Medberoende%e2%80%93ett%20problematiskt%20begrepp.pdf?epslanguage=sv

Vi hörs vidare fina läsare!
/Carina

Inga kommentarer: