måndag 14 juli 2014

Att försöka göra allt - eller fokusera!

Det är lätt att ta på sig för många saker. Men för att bli lyckosam inom något krävs det ofta tid, energi och fokus på en specifik uppgift/färdighet. Därför uppstår det problem om vi tar på oss för många ansvarsområden. Vi blir splittrade, ofokuserade och dränerade på energi.

Därför måste man ibland också kunna ta beslutet att ge upp. Att ge upp en sak kan innebära att vi får möjligheter att låta en annan sak växa och utvecklas. Detta kan vara svårt förstås, eftersom att tiden man lagt ned på vissa saker nu känns som förlorad och kanske som ett misslyckande. Då behöver man påminna sig om konsekvenserna: om man försöker uppnå mer än man har tid och energi till så är det sannolikt att man inte kommer inte att lyckas med något och man tröttar ut sig själv totalt.

En sak i taget, ett steg i taget...
Vad är viktigast att fokusera på nu?

Inga kommentarer: